Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

EWAKUACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W PRUDNIKU

Przeprowadzono próbną ewakuację obiektu Starostwa Powiatowego w Prudniku, która miała na celu sprawdzenie realizacji procedur oraz reakcji pracowników na zagrożenia pożarowe.

W ćwiczenia zaangażowani byli Starostowie, pracownicy wyznaczeni do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji oraz służba BHP. Próbną ewakuację poprzedziło szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz użycia sprzętu gaśniczego. Zajęcia przeprowadzili specjaliści z firmy BHP Życie.

Scenariusz ćwiczeń ewakuacyjnych zakładał rozpoznanie pożaru jednego z pomieszczeń na trzeciej kondygnacji.  Pracownicy po usłyszeniu alarmu opuścili obiekt dwoma wyjściami  i zebrali się w miejscu zbiórki, gdzie złożono meldunki o ilości ewakuowanych osób. Następnie Starostowie wraz z przedstawicielami firmy BHP Życie oraz służbą BHP przeanalizowali wykonanie procedur.

Podczas ewakuacji należy przede wszystkim pamiętać o kilku ważnych wskazówkach tj.: zachowujemy spokój i nie panikujemy, na drogach ewakuacyjnych nie biegamy oraz nie poruszamy się w kierunku przeciwnym, nie wydłużamy drogi ewakuacji, nie korzystamy z wind, podporządkowujemy się poleceniom osób kierujących ewakuacją, pomagamy osobom o ograniczonej możliwości poruszania się, jesteśmy pomocni, nie zastawiamy i nie zamykamy  drzwi ewakuacyjnych oraz nie pozostawiamy przedmiotów utrudniających ewakuację.

 

Więcej informacji:  http://bhpzycie.com/probna-ewakuacja-obiektu-prudnik/

 

Zdjęcie 1

Zdjęcie 1


Zdjęcie 2

Zdjęcie 2


Zdjęcie 3

Zdjęcie 3


Zdjęcie 4

Zdjęcie 4

Publikacja: Czwartek, 9 Listopada 2017r. Godzina: 13:31. Wejść: 389.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności