Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Powiat Prudnicki otrzyma dofinansowanie na dwie drogi

Drogi Powiatu Prudnickiego znalazły się na ostatecznej liście rankingowej wniosków zatwierdzonych do dofinansowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w ramach Programu rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Wnioski obejmują :

 1. Przebudowę drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów -Racławice Śląskie w miejscowości Dzierżysławice na długości 994,5m wartość zadania 2 970 746,00 zł. Inwestycja finansowana będzie w 50% w Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej tj. 1 485 373zł oraz w 25% przez Gminę Głogówek (742 686,50zł) i Powiat Prudnicki w wysokości 25% (742 686,50zł). Projekt zakłada przebudowę drogi klasy Z nr 1209 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. Inwestycja zakłada przebudowę drogi na odcinku długości 994,5m poprzez: poszerzenie jezdni do szerokości 5,5m wraz z remontem i wzmocnieniem istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na długości 994,5m. Chodniki z kostki brukowej betonowej  wraz z podbudową o szerokości 2m na powierzchni 1385,2m². Wjazdy z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową na powierzchni 1327,05m². Wykonanie zatoki autobusowej z kostki granitowej, odprowadzenie wody opadowej grawitacyjnei powierzchniowo. Remont kanałów deszczowych, wymiana wpustów ulicznych. Wykonanie oznakowania aktywnego w postaci znaków D-6 oraz tablic pomiarów prędkości, kocie oczka w osi jezdni-oraz wyniesione przejście dla pieszych. 
   
 2. Przebudowę drogi powiatowej nr 1206 o relacji Biała -Sowin na odcinku km 0+000 wraz ze skrzyżowaniem ul.Nyskiej w Białej do miejscowości Górka Prudnicka w km 5+530 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość zadania 6 182 238,00zł, w tym dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w wysokości 3 000 000zł oraz Gminę Biała w wysokości 1 591 119zł i Powiat Prudnicki w wysokości 1591 119zł. Inwestycja zakłada przebudowę drogi klasy Z nr 1206 O relacji Biała-Sowin wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej z ul. Nyska w miejscowości Biała do miejscowości Górka Prudnicka na długości rzeczywistej 5534,59m w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. Nastąpi poszerzenie jezdni do szerokości 5,5m w terenie zabudowanym wraz z remontem i wzmocnieniem istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na powierzchni całkowitej 30.917,37m2, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 1891,16m3. Wykonane zostanie wyniesione przejście dla pieszych w miejscowości Biała oraz obszar skrzyżowania w miejscowości Ligota Bialska. Oznakowanie aktywne w postaci znaków D-6 oraz tablic pomiarów prędkości. Pobocza w terenie zabudowanym wykonane zostaną z kruszywa łamanego na geosiatkach komórkowych, poza terenem zabudowanym z destruku asfaltowego. Chodniki- przebudowa istniejących wraz ze zwiększeniem ich szerokości do 2m, nowe ciągi na powierzchni 2969,40m2 z kostki betonowej. Remont zjazdów nawierzchni betonowej, nawierzchni bitumicznej, odtworzenie i profilowanie rowów.

Publikacja: Czwartek, 28 Grudnia 2017r. Godzina: 10:29. Wejść: 296.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności