Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Powiatowe obchody Święta Policji

W czwartek 2 sierpnia br. w sali widowiskowej kina Diana funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku spotkali się na uroczystej akademii z okazji przypadającego co roku pod koniec lipca Święta Policji.

W uroczystości uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, insp. Adam Tychowicz, a także przedstawiciele samorządów powiatu prudnickiego: starosta prudnicki Radosław Roszkowski, wiceburmistrz Prudnika, Stanisław Hawron, burmistrz Głogówka, Andrzej Kałamarz, burmistrz Białej, Edward Plicko, przedstawiciel Gminy Lubrza. Obecni byli reprezentanci służb mundurowych, policji Republiki Czeskiej, prokuratury i sądu rejonowego.

W swoim wystąpieniu Komendant Powiatowy Policji w Prudniku, podinsp. Krzysztof Urban, mówił o szczególnym charakterze, odpowiedzialności i posłannictwie charakteryzujących trudną i wymagającą  pracę w policji. Docenił postawę funkcjonariuszy KPP w Prudniku, dziękując im za rzetelną i ofiarną służbę, oraz życząc pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji zawodowej, spełnienia planów i sukcesów w służbie. Podkreślał również owocną współpracę z władzami Powiatu Prudnickiego, dziękując m.in. za dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego (w kwocie 32 tys. zł), środki przekazane na służby ponadnormatywne, a także za realizowane wspólnie unijne i rządowe projekty na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu prudnickiego. Zwracając się do przedstawicieli pozostałych samorządów, dziękował burmistrzom Prudnika (za zakup urządzenia do badania zawartości narkotyków i środki na służby ponadnormatywne) i Głogówka (za dofinansowanie dodatkowych patroli). Wszystkim samorządowcom dziękował za codzienne wsparcie oraz przychylny stosunek do policji, spraw porządku i bezpieczeństwa publicznego. Docenił też dobrą współpracę z sądem i prokuraturą rejonową, pozostałymi służbami mundurowymi (strażą pożarną, służbą więzienną, strażą miejską, strażą leśną, oraz nadleśnictwami w Prudniku i Prószkowie), a także partnerami z komendy policji w czeskim Bruntalu, dziękując za wspólne służby patrolowe i realizację projektów unijnych, oraz deklarując chęć do zacieśniania współpracy.

Ważnym punktem obchodów było przyznanie m.in. awansów na wyższe stopnie policyjne (otrzymało je 35 osób), a także nagród dla najlepszych funkcjonariuszy i pracowników KPP w Prudniku. Komendanta jednostki, podinsp. Krzysztofa Urbana, wyróżniających się policjantów oraz jedną z pracownic cywilnych prudnickiej komendy uhonorował również starosta prudnicki, Radosław Roszkowski.

W podziękowaniu za dotychczasową współpracę i wsparcie w realizowanych przez KPP w Prudniku przedsięwzięciach podinsp. Krzysztof Urban wręczył pamiątkowe grawertony: staroście prudnickiemu, burmistrzowi Prudnika, burmistrzowi Głogówka, dyrektor PUP w Prudniku, nadleśniczemu Nadleśnictwa Prószków, dyrektorowi zakładu Ustronianka.

Zabierając głos I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, insp. Adam Tychowicz, komplementował kierownictwo i funkcjonariuszy prudnickiej KPP, podkreślając ich profesjonalizm i codzienny wysiłek w służbie, sprawowanej często z narażeniem życia. Policjantom życzył bezpiecznych służb i satysfakcji z pomocy świadczonej ludziom. 
- Jestem przekonany, że mieszkańcy powiatu prudnickiego czują się bezpiecznie, ponieważ na straży porządku prawnego i bezpieczeństwa stoicie właśnie wy – mówił do zgromadzonych.

Starosta prudnicki gratulował funkcjonariuszom, którzy otrzymali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe, zaznaczając, że ich duża liczba najlepiej świadczy o znaczącej roli, jaką Komenda Powiatowa Policji odgrywa na ziemi prudnickiej.
- Uczestnicząc rokrocznie w naradach z udziałem kierownictwa Komendy Wojewódzkiej w Opolu, obserwujemy, że w statystykach poziomu bezpieczeństwa KPP w Prudniku od lat należy do najlepszych w województwie, co jest zasługą obecnego, jak i poprzednich jej komendantów. Nie bez znaczenia jest fakt,  że I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji jest prudniczanin, insp. Adam Tychowicz – wyraził przekonanie Radosław Roszkowski.

Bezpieczeństwo w gminach powiatu prudnickiego pozytywnie oceniali również pozostali samorządowcy.
- Prudnik jest bezpiecznym miastem. Czujemy się bezpiecznie, dzięki waszej codziennej, niebezpiecznej pracy – mówił wiceburmistrz Prudnika, Stanisław Hawron. 
W podobnym tonie wypowiadali się włodarze Głogówka, Białej, a także przedstawiciel Gminy Lubrza.
W imieniu poseł na Sejm RP, Katarzyny Czochary, list z gratulacjami i życzeniami odczytała Teresa Barańska.
Emerytowany były komendant prudnickiej policji, Edward Bednarski, wyraził zadowolenie, że w obecnym kierownictwie i załodze prudnickiej komendy znaleźli się godni następcy.
- Prudnicka jednostka w dalszym ciągu jest jedną z najlepszych w województwie. Dzięki świetnej kadrze i kierownictwu poczucie bezpieczeństwa w odczuciu naszym, jako mieszkańców, jest bardzo wysokie, zarówno w powiecie, jak i poszczególnych gminach. Jesteśmy dumni, że policja, wspólnie z pozostałymi służbami i samorządami, jest ważnym elementem całego frontu działającego na rzecz bezpieczeństwa – mówił.
- Uczynimy wszystko, aby poczucie bezpieczeństwa w powiecie utrzymywało się na wysokim poziomie – zapewnił zebranych komendant Krzysztof Urban.

Tegoroczne obchody Święta Policji były jednym z elementów polsko-czeskiego projektu pod nazwą „Zintensyfikowanie bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim”. Jest on realizowany przez Starostwo Powiatowe przy udziale komend powiatowych policji i straży pożarnej. Opiewa na kwotę blisko 100 tys. zł, a sfinansowany został ze środków Unii Europejskiej i programu Interreg V-A Czechy-Polska, za pośrednictwem Euroregionu Pradziad. W ramach projektu realizowane będą wspólne ćwiczenia funkcjonariuszy z Polski i Republiki Czeskiej, jak też zakupiony został specjalistyczny sprzęt (m.in. lokalizator GPS, nawigacja do poszukiwań osób zaginionych, kamera termowizyjna, gogle noktowizyjne, radiotelefon przenośny, wyposażenie stanowiska kierowania).

(fot. Starostwo Powiatowe i KPP w Prudniku)

2018-08-02

2018-08-02


2018-08-02

2018-08-02


2018-08-02

2018-08-02


2018-08-02

2018-08-02


2018-08-02

2018-08-02


2018-08-02

2018-08-02


2018-08-02

2018-08-02


2018-08-02

2018-08-02


2018-08-02

2018-08-02


2018-08-02

2018-08-02


2018-08-02

2018-08-02

Publikacja: Piątek, 10 Sierpnia 2018r. Godzina: 13:53. Wejść: 218.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności