Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

ZAWIADOMIENIE - SESJA RADY POWIATU

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU zawiadamia, że w dniu 31 sierpnia 2018r. o godz.13:00 w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul.Kościuszki 76 zwołuje LIII SESJE RADY POWIATU

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LIII sesji, przywitanie radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2018 r. oraz z dnia 29  czerwca 2018 r.
 5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na sesji w dniu 25  czerwca 2018 r. oraz z dnia 29 czerwca 2018 r.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych złożone na LI sesji Rady Powiatu.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r. (druk nr 356).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego. (druk nr 357)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/291/2017 Rady Powiatu w  Prudniku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Prudnickiego (druk nr 358).
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 359).
 13. Przedstawienie informacji dotyczącej realizacji zadań Zarządu Powiatu jako zarządcy dróg powiatowych.
 14. Przedstawienie informacji dotyczącej wprowadzonej reorganizacji powiatowej oświaty.
 15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na bieżącej sesji.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie LIII sesji Rady Powiatu.

Publikacja: Piątek, 24 Sierpnia 2018r. Godzina: 15:11. Wejść: 670.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności