Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Zarząd i Rada Powiatu przeciwne likwidacji Aresztu Śledczego w Prudniku

Na wniosek Zarządu Powiatu w piątek 14 września 2018 r. Rada Powiatu Prudnickiego niemal jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska wobec zarządzenia Ministra Sprawiedliwości, dotyczącego zniesienia Aresztu Śledczego w Prudniku.

W uzasadnieniu do ww. uchwały napisano, że „Rada Powiatu w Prudniku wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planów Ministerstwa Sprawiedliwości wyrażonych w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w Prudniku z dnia 24 sierpnia 2018 r. (...)", zauważając jednocześnie, iż „Budynek administracji Aresztu przeszedł w ostatnich latach gruntowny remont, na co przeznaczono znaczne środki finansowe (769 tys. zł.).".
Zaznaczono ponadto, że planowana reorganizacja „w sposób oczywisty" uderza w pozycję Prudnika na tle kraju, co „wydaje się być zaprzeczeniem zapewnień rządzących w sprawie dbania o interesy prowincji i przyjętą przez Rząd Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), która wśród celów na najbliższe lata wskazuje zrównoważony rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym".
Przypomniano, że zgodnie z zapisami „Pakietu dla  średnich miast” ośrodki miejskie w największym stopniu zagrożone utratą funkcji społeczno-gospodarczych, mają liczyć na szczególne wsparcie. Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Polską Akademię Nauk, Prudnik jest w czołówce rankingu miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze i „planowana reorganizacja jeszcze bardziej przyczyni się  do pogłębienia procesu marginalizacji Prudnika poprzez degradację jego funkcji społeczno-gospodarczej."
Zwrócono uwagę również na niepewną sytuację funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy mają zostać przeniesieni do pełnienia służby w innych jednostkach penitencjarnych, przede wszystkim w jednostce w Nysie, „(...) co niewątpliwie negatywnie wpłynie wydłużenie czasu niezbędnego na dotarcie do nowych miejsc pracy. Jedynie część pracowników może liczyć na pozostanie na miejscu w cele zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Oddziału Zewnętrznego".
Jak zauważa się w uzasadnieniu „Istotne zastrzeżenia budzi fakt braku konsultacji planu zniesienia Aresztu z jednostkami samorządu terytorialnego – gminami i powiatami. Uwarunkowania społeczne oraz najważniejsze potrzeby wspólnot lokalnych są najlepiej rozpoznane właśnie na szczeblu powiatowym czy gminnym".

Pełny tekst uchwały wraz z uzasadnieniem w załączeniu (plik pdf)

W materiale filmowym komentarz starosty prudnickiego, Radosława Roszkowskiego.

Publikacja: Środa, 19 Września 2018r. Godzina: 12:17. Wejść: 393.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności