Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

SZKOLENIE OBRONNE W POWIECIE PRUDNICKIM

W dniach 4-5 października 2018 r., zgodnie z „Planem szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Prudniku na 2018 rok”, odbyło się szkolenie obronne w Ośrodku Gorzelanny w Pokrzywnej. Szkolenie było wspólnym przedsięwzięciem szczebla powiatowego i gminnego.

Tematem szkolenia było: „Doskonalenie przygotowania kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych (grup operacyjnych) wchodzących w skład stanowisk kierowania na terenie powiatu prudnickiego, w gotowości zapewniającej sprawne podejmowanie decyzji podczas podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz współdziałania w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
Głównym celem szkolenia obronnego było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji zadań obronnych. Ponadto celem szkolenia było: doskonalenie wiedzy i praktycznych umiejętności kadry kierowniczej i pracowników merytorycznych, doskonalenie zasad wykorzystania łączności radiowej w systemie stałych dyżurów na szczeblu powiatu i gminy, sprawdzenie obsady osobowej odpowiedzialnej za realizację zadań wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Prudnickiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, zgrywanie obsady osobowej Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Prudnickiego w zakresie wykonywania zadań w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa, zgrywanie personelu pełniącego obsadę Punktu Kontaktowego HNS Starosty Prudnickiego oraz wydzielanie zasobów w ramach realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza, doskonalenie procedur uruchamiania zadań operacyjnych w ramach Systemu Stałego Dyżuru Starosty Prudnickiego, wykorzystanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa, sprawdzanie zdolności realizacji zadań przez administrację samorządową w warunkach wystąpienia konfliktu hybrydowego oraz reagowanie na zagrożenia w cyberprzestrzeni i zasady ochrony informacji niejawnych podczas realizacji zadań obronnych.

Szczegółowe tematy:
1. System zarządzania kryzysowego w Polsce. Rola i zadania organów administracji samorządowej w systemie zarządzania kryzysowego.
2. System Bezpieczeństwa Narodowego. Administracja samorządowa w czasie wprowadzania stanów gotowości obronnej państwa.
3. Ochrona informacji niejawnych podczas realizacji zadań obronnych.
4. System Stałego Dyżuru Starosty Prudnickiego – zasady funkcjonowania, rola i miejsce stałego dyżuru podczas podwyższania gotowości obronnej państwa.
5. Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych – załączników funkcjonalnych do Planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Prudnickiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny.
6. Działanie administracji samorządowej w warunkach wystąpienia konfliktu hybrydowego oraz reagowanie na zagrożenia w cyberprzestrzeni. Zadania wynikające z wprowadzenia stopni alarmowych CRP dla zagrożeń w cyberprzestrzeni. 
7. System łączności na potrzeby administracji publicznej. Zasady wykorzystania sieci radiowych na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i realizacji zadań obronnych.
8. Organizowanie szkoleń na szczeblu powiatu i gminy zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej.
9. Wnioski z przeprowadzonych treningów decyzyjnych pk. „Sudety-18”.
10. Charakterystyka i rozpoznanie zagrożeń oraz ochrona ludności w czasie kryzysu, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
11. Osiąganie gotowości przez organy administracji publicznej do realizacji zadań w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
12. Główne Stanowisko Kierowania (GSK) Starosty Prudnickiego: organizacja i funkcjonowanie GSK, doskonalenie umiejętności realizacji zadań przez obsadę osobową GSK.
13. Wykorzystanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz w sytuacjach kryzysowych.
14. Udział administracji wojskowej w zakresie zabezpieczenia działań administracji cywilnej. Funkcjonowanie Wojsk Obrony Terytorialnej w systemie obronnym RP.
15. Punkt Kontaktowy HNS Starosty Prudnickiego oraz realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS) podczas reagowania na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego.

Ponadto podczas szkolenia odbył się trening łączności radiowej w terenie.

Tematyka szkolenia omówiona została przez: Henryka Stachonia – Wykładowcę, Sławomira Bilińskiego – Wykładowcę, Piotra Jadczaka – Kierownika Oddziału Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Jacka Bucałę – Inspektora Wojewódzkiego Oddziału Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Katarzynę Kret – Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego, Brygidę Łątkę – przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Głogówku, Marka Marciniaka – przedstawiciela Urzędu Gminy w Lubrzy.

(Opracowanie: Referat Zarządzania Kryzysowego)

2018-10-04

2018-10-04


2018-10-04

2018-10-04


2018-10-04

2018-10-04

Publikacja: Wtorek, 30 Października 2018r. Godzina: 12:24. Wejść: 255.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności