Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Nowy komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku

Z dniem 7 listopada 2018 r. opolski komendant wojewódzki PSP, st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kędryk, powołał na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Prudniku st. kpt. mgr inż. Krzysztofa Wiciaka.

W środę 7 listopada 2018 r. na terenie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie odbył się uroczysty apel z okazji posadzenia dębu upamiętniającego pontyfikat papieża Jana Pawła II. W tak szczególny sposób uczczono 100-lecie odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę oraz 40. rocznicę wyboru Polaka na Stolicę Piotrową.

Piękna uroczystość stanowiła doskonałą okazję do wręczenia decyzji personalnych powierzenia obowiązków oraz mianowania lub powołania na wyższe stanowiska służbowe 14 funkcjonariuszom Komendy Głównej PSP, komend wojewódzkich, powiatowych, szkół pożarniczych i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
Akt nominacyjny z rąk sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, w obecności komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego, odebrał st. kpt. mgr inż. Krzysztof Wiciak, którego z dniem 7 listopada 2018 r. na stanowisko szefa prudnickich strażaków powołał opolski komendant wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kędryk.


Sylwetka st. kpt. mgr inż. Krzysztofa Wiciaka

Komendant Wiciak pożarniczą służbę rozpoczął w 1998 r., jako kadet Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Po jej ukończeniu w roku 2000 skierowany został do Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach, w której zajmował kolejno stanowiska: starszego ratownika, pomocnika dyżurnego operacyjnego, dyżurnego operacyjnego oraz starszego inspektora.
Po blisko 8-letnim okresie pracy na terenie powiatu krapkowickiego, z dniem 1 maja 2008 r. przeniesiony został do Komendy Powiatowej PSP w Prudniku, w której objął stanowisko dyżurnego operacyjnego, a następnie kierownika sekcji ds. operacyjnych.
W 2010 roku ukończył studia niestacjonarne I stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa, zaś dwa lata później studia drugiego stopnia uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa.
W okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 listopada 2017 r. zajmował stanowisko z-cy dowódcy, a następnie dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Głubczycach.
Podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe w roku 2013 ukończył studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu.
Z dniem 1 grudnia 2017 r. powrócił do Komendy Powiatowej PSP w Prudniku na stanowisko dowódcy zmiany, by następnie pełnić obowiązki z-cy dowódcy JRG, oraz komendanta powiatowego.
Na przestrzeni 20-letniego okresu służby st. kpt. Krzysztof Wiciak dał się poznać jako doświadczony i profesjonalny funkcjonariusz, wyróżniający się swoimi umiejętnościami zawodowymi, rzetelnością oraz dokładnością w realizacji powierzonych zadań. Wykonywanie obowiązków służbowych na różnych stanowiskach pozwoliła mu zdobyć doświadczenie i praktyczną wiedzę pożarniczą, wykorzystywaną niejednokrotnie podczas dowodzenia skomplikowanymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi.
Wielokrotnie podejmował trafne decyzje w trudnych sytuacjach, dzięki czemu udawało się zminimalizować wysokość strat oraz rozmiary zagrożenia, jak np. podczas powodzi w 2010 r. kiedy to jako dowódca szczebla taktycznego interweniował z siłami i środkami z powiatu prudnickiego na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, czy też w 2013 r. podczas dużego pożaru w Głubczyckich Zakładach Piwowarskich oraz w 2015 r. w trakcie akcji gaśniczej przy pożarze lasu – na terenie leśnictwa Opawice.
Podczas prowadzonych działań ratowniczych wyróżniał się stanowczością, zdecydowaniem i skutecznością podejmowanych decyzji, a także sumiennością w wykonywaniu otrzymanych rozkazów.
W trakcie swojej służby zainicjował cykl szkoleń w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu głubczyckiego, związanych z zagrożeniami podczas pożarów i innych zdarzeń w obiektach użyteczności publicznej.
Jest ponadto pomysłodawcą i współautorem nowatorskich aplikacji komputerowych i rozwiązań systemowych wspomagających dowodzenie na stanowisku kierowania oraz ekspertem w opracowywaniu dokumentacji szkoleniowej dla strażaków OSP, będąc jednocześnie jako wykładowca osobą prowadzącą i uczestniczącą w organizacji tych szkoleń.
Od marca 2015 roku pełnił funkcję zastępcy dowódcy zaś od 2018 r. dowódcy kompanii gaśniczej wojewódzkiego odwodu operacyjnego. W trakcie tego okresu organizował i prowadził różnego rodzaju szkolenia i ćwiczenia dla wyznaczonych sił i środków WOO. 
W uznaniu zasług za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych został odznaczony m. in.: Brązowym i Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę”.

Opracowanie na podstawie KG PSP:
mł. bryg. Piotr Sobek
Oficer prasowy KP PSP w Prudniku

(fot. Tygodnik Prudnicki/Teraz Prudnik; KP PSP w Prudniku)

2018-11-07

2018-11-07


2018-11-07

2018-11-07


2018-11-07

2018-11-07


2018-11-07

2018-11-07


2018-11-07

2018-11-07


2018-11-07

2018-11-07

Publikacja: Piątek, 9 Listopada 2018r. Godzina: 13:58. Wejść: 505.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności