Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

II LO i Areszt Śledczy w Prudniku będą współpracować

II Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Rolniczych zawarło 28 listopada 2018 r. umowę o współpracy z Aresztem Śledczym w Prudniku.

Porozumienie umożliwi uczniom kierunku "Resocjalizacja z bezpieczeństwem wewnętrznym" oraz klas o profilu mundurowym odbywanie zajęć praktycznych w Areszcie Śledczym. Odczuwająca obecnie braki kadrowe Służba Więzienna może w przyszłości liczyć na absolwentów prudnickiego II LO.

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku jest w naszym województwie prekursorem nowości dydaktycznych. To w prudnickiej placówce powstały pierwsze klasy pedagogiczne i mundurowe. Nowopowstała klasa o kierunku "Resocjalizacja z bezpieczeństwem wewnętrznym" jest powiązaniem tych dwóch dyscyplin.
W klasie tej realizowana jest innowacja z przedmiotu „Resocjalizacja z elementami bezpieczeństwa i psychologii”. Nauczanie obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej. Przedstawione zostaną metody i formy twórczej resocjalizacji z osobami zagrożonymi lub wykluczonymi społecznie, zjawiska przestępczości, oraz organizacja systemu instytucji wychowania resocjalizacyjnego.
Program kształcenia przewiduje wycieczki dydaktyczne m.in. do placówek służb mundurowych, instytucji samorządowych oraz szkół wyższych, ośrodka socjoterapeutycznego, a także placówek penitencjarnych.

- Porozumienie otwiera dodatkowe możliwości dla uczniów kształcących się w kierunku resocjalizacyjnym w obrębie klas mundurowych. Na pewno zajęcia będą ciekawsze, a horyzonty zostaną poszerzone o znajomość specyfiki pracy służb więziennych. Liczymy, że już od następnego roku szkolnego wpłynie to na zwiększone zainteresowanie kształceniem młodzieży w naszej szkole - podkreśla dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych, Andrzej Chruściel.

- Służba więzienna od pewnego czasu boryka się z problemem braku kandydatów do pracy w służbach penitencjarnych. Mamy nadzieję, że to porozumienie umożliwi przedstawienie uczniom charakteru naszej pracy oraz tego, co może ona zaoferować. Dostrzegamy w nim dużą szanse na nabór do służby więziennej kandydatów z odpowiednimi predyspozycjami i świadomością, co czeka ich w tej służbie. Będzie to dwojaka współpraca: spotkania kadry penitencjarnej z młodzieżą w klasach szkolnych, ale będziemy zapraszać uczniów również do prudnickiego więzienia, które chcemy pokazać od wewnątrz – mówi dyrektor Aresztu Śledczego ppłk Leszek Srębacz.

Starosta prudnicki Radosław Roszkowski przypomniał, że rozbudowa bazy dydaktycznej powiatowych placówek oświatowych i zwiększenie atrakcyjności ich oferty dydaktycznej należą do priorytetów Starostwa Powiatowego. Również burmistrz Grzegorz Zawiślak mówił, że w interesie miasta jest, aby szkoły ponadgimnazjalne w Prudniku rozwijały się, dzięki czemu będzie on miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców.
Obecny na uroczystości dyrektor Zakładu Karnego w Nysie płk. Mirosław Ligęza zapewniał, że kierowana przez niego placówka, pod której zarząd ma przejść prudnicki Areszt Śledczy w efekcie prowadzonej przez rząd reformy Służby Więziennej, będzie respektować zapisy porozumienia.

2018-11-28

2018-11-28


2018-11-28

2018-11-28


2018-11-28

2018-11-28


2018-11-28

2018-11-28


2018-11-28

2018-11-28


2018-11-28

2018-11-28

Publikacja: Czwartek, 29 Listopada 2018r. Godzina: 16:24. Wejść: 130.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności