Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU Z A W I A D A M I A,

że w dniu 14 grudnia 2018r. o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76 z w o ł u j e III SESJĘ RADY POWIATU

 1. Otwarcie III sesji, Przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości
 2. Odtworzenie hymnu państwowego
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu z dnia 17 listopada 2018r. oraz z dnia 26 listopada 2018r.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym
 6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Prudnickiego (druk nr 21)
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego oraz ustalenia jej wzoru oraz zasad trybu jej nadawania i sposobu noszenia (druk nr 22)
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (druk nr 23)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczaćych przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (druk nr 24)
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 25)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcia kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej 3 (druk nr 26)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2019 r. (druk nr 27)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej (druk nr 28)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łączniku (druk nr 29)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 dla Dorosłych w Prudniku (druk nr 30)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 Specjalnej w Prudniku (druk nr 31)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Białej (druk nr 32)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r. (druk nr 33)
 20. Omówienie projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 rok
 21. Wnioski i oświadczenia Radnych
 22. Zamknięcie III sesji Rady Powiatu

Publikacja: Piątek, 7 Grudnia 2018r. Godzina: 13:34. Wejść: 202.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności