Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Projekt „Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego”

Powiat Prudnicki wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Prudniku realizuje projekt pn. „Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego).

W ramach projektu założono:
• wzrost poziomu kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, 
• zmodernizowanie metod i poprawę jakości kształcenia poprzez wprowadzenie metody eksperymentu, 
• doposażenie pracowni przedmiotowych, 
• indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
• podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.  

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku:
1) szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dla uczniów w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności,
2) tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w tym:
a) przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli,
b) studia podyplomowe dla nauczycieli,
c) zajęcia pozalekcyjne dla uczniów – zajęcia prowadzone metodą eksperymentu,
3) zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (zakup wyposażenia do pracowni biologicznych, chemicznych, geograficznych i matematycznych),
4) utworzenie Punktu Informacji Zawodowej i Kariery,

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku:
1) indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym:
a) przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla uczniów (zajęcia rewalidacyjne, zajęcia tyflopedagogiczne, zajęcia logopedyczne, zajęcia muzyczno-ruchowe),
b) studia podyplomowe dla nauczycieli, 
2) doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt

Okres realizacji projektu to lata 2018-2020.

Całkowita wartość projektu – 707 107,50 zł
Dofinansowanie ze środków europejskich – 601 041,37 zł
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej – 59 006,13 zł
Wkład własny Powiatu – 47 060,00 zł.

Publikacja: Piątek, 1 Lutego 2019r. Godzina: 11:10. Wejść: 322.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności