Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Podsumowanie projektu RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA - Etap III

Starostwo Powiatowe w Prudniku w partnerstwie z Komendami Powiatowymi: Policji i Państwowej Straży Pożarnej, Aresztem Śledczym i Prudnickim Centrum Medycznym S.A. realizowało trzeci etap projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego”.

Wzorem lat ubiegłych przeprowadzono wiele ciekawych i wartościowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych. W szkołach ponadgimnazjalnych odbywały się dla uczniów zajęcia pozaszkolne: dziennikarskie, strzelectwa obronno-sportowego, artystyczne, naukowe, sportowe, komputerowe, teatralne, z musztry, z topografii z elementami taktyki.

Podczas III Wojewódzkiego Turnieju Rowerowego dla uczniów szkół specjalnych, zorganizowanego przez SOSW w Prudniku, propagowano wiedzę o właściwym i bezpiecznym poruszaniu się po drogach. Ponadto dla uczniów szkół specjalnych ogłoszono konkurs plastyczny pod hasłem „Chodź uważnie, żyj rozważnie”, którego celem było propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się na drogach publicznych.

Podczas III Wojewódzkiego Turnieju Rowerowego oraz „WIGILII POLSKIEJ”, w ramach kampanii „Świeć odblaskiem – daj się zauważyć”, funkcjonariusze Zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii KPP, przypomnieli podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcając do noszenia elementów odblaskowych. Ponadto wręczyli uczniom zawieszki, a uczestnikom Wigilii torby, odblaskowe.

Kolejną formą realizacji działań profilaktycznych projektu był cykl spotkań profilaktyczno-edukacyjnych, przeprowadzonych przez funkcjonariuszy KPP, Aresztu Śledczego oraz przedstawicieli Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, dla rodziców i uczniów szkół na terenie powiatu, o różnorodnej tematyce.

Uczniowie klasy mundurowej II LO w ZSR brali udział w szkoleniu w zakresie negocjacji policyjnych i kryzysowych, przeprowadzonym przez Pana Marka Brożka, oficera i negocjatora policyjnego w stanie spoczynku, posiadającego wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Starostwo Powiatowe zorganizowało trzecią powiatową konferencję metodyczną pod hasłem „Ryzyka ponowoczesności jako wyzwanie edukacyjne i profilaktyczne”. Prelegentem był dr hab. Mariusz Jędrzejko – prof. nadzw. Wydziału Pedagogicznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku, wybitny specjalista z dziedziny profilaktyki uzależnień, który w niezwykle interesujący sposób przekazał wiele cennych wskazówek: dotyczących kryzysów, których się nie spodziewamy, oraz na temat dostosowania modelu wychowawczego do zmian zachodzących we współczesnym świecie.

W celu podniesienia wiedzy na temat skutecznych działań ratowniczych na miejscu zdarzenia drogowego oraz algorytmu udzielania pierwszej pomocy, funkcjonariusze Komend Powiatowych: Policji i Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili pionierskie działania edukacyjne, skierowane do kierowców, pn. „Lekcja pierwszej pomocy zamiast mandatu”. Kierujący pojazdami, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość, zamiast mandatu kierowani byli do strażaków, którzy w praktyczny sposób udzielali instruktażu na fantomie oraz przekazywali najważniejsze informacje z zakresu pierwszych czynności na miejscu wypadku drogowego. Ponadto kierowcy otrzymywali materiały edukacyjne, zawierające algorytm postępowania podczas wypadku drogowego, wraz z instrukcją przeprowadzenia prawidłowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Podczas akcji kierowców przebadano pod kątem trzeźwości, oraz pozostawania pod wpływem narkotyków i innych niedozwolonych substancji.

W ramach partnerskiego projektu wspierana była działalność „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR. Klub promuje ideę wolontariatu, jako skuteczną metodę wychowawczą przeciwdziałania przemocy w szkołach i środowiskach lokalnych, oraz alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Grupa wolontariuszy Klubu, pod opieką pedagoga Marzanny Zawadzkiej-Ciępki, wzięła udział w Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Ukryte zagrożenia uzależnień”, zorganizowanej przez Fundację "Świat na TAK" w Warszawie z okazji obchodów Światowego Dnia Wolontariatu.

Kolejnym działaniem promującym ideę wolontariatu były „Andrzejki Prudnickiej Grupy PaT”, zorganizowane po raz czwarty przez PaTPORT ZSR. Tym razem zaproponowano wolontariuszom warsztaty: teatralne, wokalno-instrumentale, plastyczne, gastronomiczne, dziennikarskie, fotograficzne, taneczne i musztry. Działania warsztatowe podsumowano na uroczystej gali, której finałowym akcentem była prezentacja pantomimy, przygotowanej przez grupę uczniów ZSO nr 1 pod kierunkiem pani Anny Gatnar.

Wolontariusze „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR tradycyjnie po raz piąty zorganizowali na prudnickim Rynku „WIGILIĘ POLSKĄ” dla mieszkańców, podczas której serwowano bezpłatne posiłki, przygotowane przez uczniów klas gastronomicznych ZSR oraz SOSW w Prudniku. Młodzież zadbała o dostojną świąteczną atmosferę, przy wsparciu „Klubu Ośmiu” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku, którego wolontariusze zagwarantowali przepiękną oprawę muzyczną, pod kierunkiem Iwony Preusner.

W trakcie „WIGILII POLSKIEJ” funkcjonariusze KPP przeprowadzili kampanię profilaktyczno-edukacyjną pod hasłem „W trosce o bezpieczne życie Seniora”. Seniorzy to grupa społeczna szczególnie narażona na działania złodziei i oszustów. Wśród przedstawionych zagadnień były: efektywne metody i środki zabezpieczenia mienia, zasady działania Przycisku Sieci Życia®, rola dzielnicowego wśród społeczności lokalnej, oszustwa i zaginięcia, zasady działania aplikacji „Moja Komenda” i „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszych. Mieszkańcy otrzymali materiały edukacyjne i elementy odblaskowe.

Realizacja partnerskiego projektu miała także na celu podwyższenie kompetencji i umiejętności przez funkcjonariuszy KPP i Aresztu Śledczego w formie szkoleń o tematyce: „Sztuka skutecznej komunikacji i mediacji”, „Przemoc w Rodzinie – psychologiczne aspekty przemocy w rodzinie”, oraz kursów informatycznych i z zakresu bezpieczeństwa danych w Sieci.

W ramach projektu Starostwo Powiatowe zakupiło dla KPP maskotkę prudnickiej Policji – sierżanta PRUDKA, oraz maskotki Policusie, które wykorzystywane będą do działań profilaktycznych, szczególnie wśród najmłodszych. Ponadto przekazano sprzęt i wyposażenie o wartości 13 721 zł, na który składają się: laptop wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, zestaw ratownictwa medycznego RESCUE RO, elementy odblaskowe oraz testy do wykrywania narkotyków.

Kolejnymi istotnymi działaniami były: instalacja monitoringu wizyjnego na terenie kompleksu sportowego przy ZSR w Prudniku oraz montaż 2 szt. defibrylatorów wraz z szafkami w DPS w Prudniku i ORiOP w Racławicach Śląskich. Przedstawiciele tych instytucji odbyli szkolenia w zakresie obsługi defibrylatora AED. Powiat Prudnicki jest w województwie opolskim jednym z liderów pod względem liczby posiadanych urządzeń, gdyż jest ich już 9.

Powyższe wspólne działania bez wątpienia przyczyniły się do osiągnięcia celu projektu i wzrostu bezpieczeństwa społeczności lokalnej.
Starostwo Powiatowe w Prudniku pragnie podziękować wszystkim zaangażowanym w realizację działań, a szczególnie partnerom projektu.

Projekt uzyskał dofinansowanie z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” w kwocie 100 000 zł. Powiat wniósł wkład własny w kwocie 25 000 zł.

logo RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA
Publikacja: Piątek, 8 Lutego 2019r. Godzina: 09:35. Wejść: 183.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności