Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Przy PCPR powstaną wkrótce mieszkania chronione

Powiat Prudnicki podejmuje działania na rzecz uruchomienia mieszkań chronionych dla 3 osób usamodzielnianych w wieku od 18 do 25 roku życia, w ramach realizowanego wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domem Dziecka projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”.

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, w celu realizacji indywidualnych programów usamodzielniania, uruchomione zostaną mieszkania chronione, w których młodzież na progu dorosłości będzie mogła doskonalić swoje umiejętności samodzielnego życia. Z oferty tej będą mogły skorzystać osoby przebywające dotychczas w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Już niebawem w nowo wyremontowanych mieszkaniach zamieszkają trzy młode osoby.

Prace dotyczące uruchomienia mieszkania chronionego rozpoczęły się w 2018 roku i związane były z: wykonaniem projektu budowlanego, ogłoszeniem przetargów oraz wyłonieniem wykonawców, którzy zrealizują prace remontowo-budowlane wewnątrz budynku oraz zagospodarują teren wokół mieszkania. Aktualnie trwa adaptacja pomieszczeń oraz prace związane z odnową budynku i terenu przynależnego do obiektu.

Prace wokół budynku związane z uporządkowaniem terenu obejmowały m.in. wykonanie chodników i montaż małej architektury (ławki, grill). W ramach kompleksowej usługi wykonane zostało nowe ogrodzenie wraz z furtką. Dojście do budynku posiada nowy chodnik. Po przeprowadzeniu prac ziemnych na terenie działki zaplanowany jest montaż małej architektury ogrodowej. Zagospodarowanie terenu stanowi ostatni etap, który sprawia, że surowy budynek staje się prawdziwym domem, a zaniedbana i rozkopana działka miejscem rekreacji i wypoczynku.

Pobyt w mieszkaniu to przygotowanie do pełnej samodzielności, poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi. Pomaga on w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje społeczne. Stwarza możliwości w zakresie uzyskania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania pracy i pozyskania samodzielnego mieszkania, a także rozwija umiejętności planowania i wykorzystywania czasu wolnego. Co ważne, w życiu młodego człowieka – uczy ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań, oraz realnego postrzegania rzeczywistości.

Projekt „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
Dofinansowanie dla Powiatu Prudnickiego, jako Partnera Projektu - 2 070 196,06 zł.

(źródło i zdjęcia: PCPR)

Publikacja: Czwartek, 7 Marca 2019r. Godzina: 12:36. Wejść: 196.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności