Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

PCPR: trwa nabór wniosków w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” - Moduł II

Wsparcie adresowane jest do osób legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i zainteresowanych uzyskaniem wykształcenia na poziomie wyższym. Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd” realizowany jest ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Adresatami programu są osoby:
- posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
- uczące się w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, studia doktoranckie);
- posiadające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie (max) w ramach 20 semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa w dniu 30 marca 2019 r. oraz w dniu 15 października 2019 r.

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (ul. Kościuszki 55a, 48-200 Prudnik), pod nr tel.: 77 436 91 25.

Materiał informacyjny (plik PDF, rozmiar: 1.04MB):
- Realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023 (dane za rok 2018);
- Dofinansowania ze środków PFRON realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku;
- Obowiązujące w 2019 r. zasady realizowanego w PCPR Pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” (Moduł I; Moduł II).

Aktualne druki wniosku oraz załączniki dla Modułu II:

WNIOSEK MODUŁ II 2019 W WERSJI PDF I DOC:
Pobierz plik: Wniosek moduł II 2019
Nazwa pliku: Wniosek_modul_II_2019...pdf (Rozmiar pliku: 882.06KB) 
Pobierz plik: Wniosek moduł II 2019 (doc)
Nazwa pliku: Wniosek_modul_II_2019.docx (Rozmiar pliku: 218.79KB) 

ZAŁĄCZNIK - DOCHODY 2019 W WERSJI PDF I DOC:
Pobierz plik: Załącznik dochody 2019 (pdf)
Nazwa pliku: Zalacznik____dochody_2019.pdf (Rozmiar pliku: 357.83KB) 
Pobierz plik: Załącznik dochody 2019 (DOC)
Nazwa pliku: Zalacznik____dochody_2019.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB)

ZAŁĄCZNIK - ZAŚWIADCZENIE Z UCZELNI W WERSJI PDF I DOC:
Pobierz plik: Załącznik - zaświadczenie z uczelni (pdf)
Nazwa pliku: Zalacznik___zaswiadczenie_z_uczelni_Modul_II_2019.pdf (Rozmiar pliku: 308.06KB) 
Pobierz plik: Załącznik - zaświadczenie z uczelni (doc)
Nazwa pliku: Zalacznik___zaswiadczenie_z_uczelni_Modul_II_2019.doc (Rozmiar pliku: 117KB) 

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10 - 23 dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku. ”
Pobierz plik: Kierunki działań
Nazwa pliku: Kierunki_dzialan_oraz_warunki_brzegowe....docx (Rozmiar pliku: 62.83KB)

Publikacja: Piątek, 8 Marca 2019r. Godzina: 11:20. Wejść: 110.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności