Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Nabór chętnych do mieszkania chronionego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku rozpoczęło nabór osób do mieszkania chronionego.

Powiat Prudnicki podejmuje działania na rzecz uruchomienia mieszkań chronionych dla 3 osób usamodzielnianych w wieku od 18 do 25 roku życia, w ramach realizowanego wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domem Dziecka projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”.

Mieszkanie chronione dla osób pełnoletnich, opuszczających np. placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą, to lokal mieszkalny, którego warunki mają za zadanie przygotować mieszkańców do prowadzenia samodzielnego życia, uczestnictwa w życiu społecznym i ułatwić im integrację społeczną.
Przygotowaniem do samodzielnego życia zajmują się specjaliści z różnych dziedzin: pracownik socjalny, psycholog, terapeuta, opiekun mieszkania. Nadzorują oni funkcjonowanie osoby mieszkającej w  mieszkaniu chronionym, a ponadto: dają wskazówki i porady, towarzyszą przy wykonywaniu zwykłych codziennych obowiązków, uczą planowania budżetu i wydatków domowych, dbałości o własne sprawy.

Osoby zainteresowane zapoznają się z wnioskiem o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym, oraz z wytycznymi dotyczących procesu usamodzielnienia.
Wkrótce opublikowany zostanie regulamin pobytu w mieszkaniu chronionym, określający: cel funkcjonowania mieszkania, zasady pobytu w mieszkaniu oraz prawa i obowiązki użytkowników mieszkania chronionego, obowiązki opiekuna mieszkania chronionego. 
Funkcję opiekunów mieszkania pełnić będą pracownicy PCPR w Prudniku.

Informacji na temat naboru do mieszkania chronionego udzielają:
Małgorzata Szewczuk, Kamila Zioła
tel. 77 436 91 25 wew. 25
e-mail: szewczuk@pcpr-prudnik.pl

Projekt „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
Dofinansowanie dla Powiatu Prudnickiego, jako Partnera Projektu - 2 070 196,06 zł.


Publikacja: Czwartek, 14 Marca 2019r. Godzina: 15:36. Wejść: 191.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności