Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Spotkanie organizacyjne projektu „Współpraca międzysektorowa na pograniczu - stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie

„Współpraca międzysektorowa na pograniczu - stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie („Stowarzyszenia i gminy bez granic) - to projekt realizowany przez Powiat Prudnicki w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Šternbersko (MAS Šternbersko – Partner Wiodący) oraz Mikroregionem Šternbersko.

Logo Interreg V-A

W dniu 26 marca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Prudniku odbyło się spotkanie organizacyjne projektu po stronie polskiej (analogiczne spotkanie odbyło się wcześniej po stronie czeskiej).

Projekt „Stowarzyszenia i gminy bez granic" skierowany jest do:
• jednostek samorządu terytorialnego: ze strony polskiej 4 gminy Powiatu Prudnickiego (Prudnik, Biała, Głogówek, Lubrza), ze strony czeskiej 26 gmin Mikroregionu Šternbersko;
• stowarzyszeń z obu stron granicy (m.in. kluby sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne, organizacje senioralne, hodowcy drobnych zwierząt).

Dzięki realizacji projektu powstaną nowe powiązania między poszczególnymi gminami i stowarzyszeniami, które ułatwią wymianę informacji i doświadczeń. Oczekuje się nawiązania długotrwałych wzajemnych stosunków między zaangażowanymi podmiotami, które w przyszłości mogą być pomocne przy wymianie doświadczeń.
Członkowie poszczególnych organizacji będą uczestniczyli w spotkaniach tematycznych, będą odwiedzali podobne organizacje w sąsiednim kraju, będą dyskutować i rozmawiać o wspólnych problemach i sposobach ich rozwiązania. Takie spotkania będą inspirowane rozwiązaniami stosowanymi po drugiej stronie granicy, staną się okazją do wymiany sprawdzonych procedur.

W okresie realizacji projektu (styczeń 2019 – grudzień 2020) planowana jest organizacja 4 warsztatów i 4 seminariów dla przedstawicieli samorządów (w Republice Czeskiej oraz w Polsce, w roku 2019 i 2020), a także wspólna konferencja końcowa.
Planowane wydarzenia dla stowarzyszeń to: 10 jednodniowych warsztatów (po 5 w Czechach i w Polsce), wymiana doświadczeń z przykładami dobrej praktyki i praktyczną realizacją (np. wspólne zawody sportowe, wspólne ćwiczenia strażaków itp.), dwa seminaria (pod koniec 2019 i 2020 r.) - wymiana informacji i doświadczeń z innymi stowarzyszeniami na terytorium LGD, konferencja końcowa (koniec 2020 r.).
W ramach projektu zostaną również wydane dwie dwujęzyczne publikacje:
• „Dobra praktyka stowarzyszeń” – przedstawi przebieg i wkład projektu dla organizacji i stowarzyszeń po obu stronach granicy,
• „Dobra praktyka samorządów lokalnych” – poświęcona zostanie wymianie doświadczeń między gminami i współpracy gmin.

Projekt oraz jego cele, jak również wszystkie zaangażowane instytucje, gminy i stowarzyszenia będą prezentowane na utworzonej stronie internetowej: www.mas-sternbersko.cz
Informacje o projekcie i działaniach dostępne są także na stronie "Spolky a obce bez hranic / Stowarzyszenia i gminy bez granic" w portalu Facebook.

Projekt „Współpraca międzysektorowa na pograniczu - stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 „Przekraczamy granice”. Całkowita wartość projektu to ponad 242,5 tys. euro (dofinansowanie z EFRR - ponad 206 tys. euro).

2019-03-26

2019-03-26


2019-03-26

2019-03-26


2019-03-26

2019-03-26


2019-03-26

2019-03-26


2019-03-26

2019-03-26


2019-03-26

2019-03-26


2019-03-26

2019-03-26


2019-03-26

2019-03-26


2019-03-26

2019-03-26


2019-03-26

2019-03-26

Publikacja: Środa, 27 Marca 2019r. Godzina: 15:27. Wejść: 329.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności