Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

SZKOLENIE OBRONNE W POWIECIE PRUDNICKIM

W dniach 20-21 maja 2019 r., zgodnie z „Planem szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Prudniku na 2019 rok”, w Hotelu „Oaza” w Prudniku zorganizowano szkolenie, które było wspólnym przedsięwzięciem szczebla powiatowego i gminnego.

Tematem szkolenia było: „Doskonalenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie realizacji zadań obronnych kadry kierowniczej oraz zespołów zadaniowych (grup operacyjnych), wchodzących w skład stanowisk kierowania na terenie powiatu prudnickiego, do działania w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Realizacja zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych RP. Przygotowanie do ćwiczenia kompleksowego pk. „Piast-19””.
Głównym celem szkolenia było przygotowanie podległych osób przez organizatorów szkolenia oraz jednostek organizacyjnych im podległych, do opracowania kolejnej edycji dokumentacji planowania operacyjnego w powiecie prudnickim. 

Tematami szczegółowymi były:
• Współdziałanie terenowych organów administracji wojskowej z administracją samorządową w zakresie uruchamiania Sił Zbrojnych RP do działań kryzysowych. Wojska Obrony Terytorialnej w systemie obronnym RP.
• Zadania zespołów zadaniowych Starostwa Powiatowego oraz urzędów miast i gmin podczas kompleksowego ćwiczenia obronnego pk. „Piast-19”.
• Zadania organów administracji publicznej w zakresie akcji kurierskiej na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia Sił Zbrojnych RP w ramach ćwiczenia kompleksowego pk. „Piast-19”.
• Współpraca WKU w Kędzierzynie-Koźlu ze Starostwem Powiatowym w Prudniku w zakresie mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP podczas kompleksowego ćwiczenia obronnego  pk. „Piast-19”.
• Przygotowanie obsad osobowych akcji kurierskiej do kompleksowego ćwiczenia obronnego  pk. „Piast-19”. Zajęcia praktyczne w zakresie akcji kurierskiej.
• Zasady współpracy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku ze Starostwem Powiatowym w Prudniku w zakresie mobilizacji Sił Zbrojnych RP podczas kompleksowego ćwiczenia obronnego pk. „Piast-19”.
• Planowanie świadczeń na rzecz obrony przez organy samorządu terytorialnego.
• Organizacja funkcjonowania Punktu Kontaktowego HNS Starostwa Powiatowego w Prudniku. Realizacja zadań wynikająca z obowiązków państwa-gospodarza HNS.
• Ochrona informacji niejawnych podczas realizacji zadań obronnych.
• System zarządzania kryzysowego w Polsce. Rola i zadania organów administracji samorządowej  w systemie zarządzania kryzysowego.
• Rola i zadania administracji publicznej w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa.
• Zadania wynikające z wprowadzenia stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP.
• Działania administracji samorządowej w warunkach wystąpienia konfliktu hybrydowego oraz reagowanie na zagrożenia w cyberprzestrzeni.
• System obronny RP – zadania i kierunki rozwoju w świetle Strategii Bezpieczeństwa Narodowego.
• Zarządzanie bezpieczeństwem w samorządach terytorialnych w czasie pokoju, kryzysu polityczno-militarnego i w warunkach innych nadzwyczajnych zagrożeń.
• Wykorzystanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz w sytuacjach kryzysowych.
• Główne Stanowisko Kierowania (GSK) Starosty Prudnickiego.
• Planowanie operacyjne na szczeblu powiatu i gminy. Zasady opracowania POFP. Nakładanie zadań obronnych na podległe i nadzorowane komórki organizacyjne w warunkach planowania operacyjnego.
• System Stałego Dyżuru Starosty Prudnickiego – zasady funkcjonowania, rola i miejsce stałego dyżuru podczas kompleksowego ćwiczenia obronnego pk. „Piast-19”.
• Sposoby przekazywania decyzji i zadań operacyjnych w ramach Stałego Dyżuru Starosty Prudnickiego.
• Zasady wykorzystania łączności radiowej podczas podwyższania gotowości obronnej państwa.
• Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych – załączników funkcjonalnych do „Planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Prudnickiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
 
Ww. tematyka omówiona została przez: przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu -  Wojciecha Szymeczko, ppor. Adama Kozioł, ppor. Patryka Kramarczyka; przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Prudniku: Katarzynę Kret – Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego, Magdalenę Janisz – Referenta ds. obronnych; przedstawicieli Urzędów Miejskich i Urzędu Gminy: Mirosława Banasia – przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Prudniku, Brygidę Łątkę – przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Głogówku oraz Marka Marciniaka – przedstawiciela Urzędu Gminy w Lubrzy; oraz wykładowcę: Sławomira Bilińskiego.

Referat Zarządzania Kryzysowego


 

Publikacja: Czwartek, 6 Czerwca 2019r. Godzina: 12:43. Wejść: 171.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności