Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Warsztaty dla przedstawicieli samorządów w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa na pograniczu – stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie”

W dniach 6-7 czerwca 2019 r. w Prudniku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli czeskich i polskich jednostek samorządu terytorialnego. Ze strony polskiej uczestniczyli w nich przedstawiciele gmin Powiatu Prudnickiego, natomiast ze strony czeskiej - przedstawiciele gmin Mikroregionu Šternbersko.

Pierwszego dnia warsztatów przedstawiciele samorządów wysłuchali prezentacji na temat projektów i działań zrealizowanych przez Powiat Prudnicki, zwiedzili wraz z przewodnikiem miasto Prudnik oraz - wspólnie z przedstawicielami samorządów ze strony polskiej - brali udział w dyskusji mającej na celu przedstawienie dobrych praktyk z obu regionów i nawiązanie współpracy transgranicznej.

Drugiego dnia warsztatów przedstawiciele gmin Mikroregionu Šternbersko odwiedzili biuro Euroregionu Pradziad w Prudniku, gdzie mieli okazję zapoznać się z działalnością tej instytucji, a także z projektami zrealizowanymi przez beneficjentów. W dalszej części dnia wysłuchali prelekcji autorstwa Pana Tadeusza Piątkowskiego – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku, pt. „Rola gminy w rozwiązywaniu problemu seniorów”. Swój pobyt w Prudniku zakończyli uczestnictwem w 22 Wystawie Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego. 

Dzięki zrealizowanym warsztatom powstały nowe powiązania między poszczególnymi gminami, które w przyszłości ułatwią wymianę informacji i doświadczeń. Kolejne warsztaty dla przedstawicieli samorządów w ramach projektu planowane są we wrześniu br., w Rep. Czeskiej.

Warsztaty są elementem projektu „Współpraca międzysektorowa na pograniczu - stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 „Przekraczamy granice”.
Projekt jest realizowany przez Powiat Prudnicki w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Šternbersko oraz Mikroregionem Šternbersko.

2019-06-06

2019-06-06


2019-06-06

2019-06-06


2019-06-06

2019-06-06


2019-06-06

2019-06-06


2019-06-06

2019-06-06


2019-06-06

2019-06-06


2019-06-06

2019-06-06


2019-06-06

2019-06-06


2019-06-06

2019-06-06


2019-06-06

2019-06-06


2019-06-07

2019-06-07


2019-06-07

2019-06-07


2019-06-07

2019-06-07

Publikacja: Poniedziałek, 17 Czerwca 2019r. Godzina: 13:50. Wejść: 288.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności