Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Informacja w sprawie braku dyżuru apteki ogólnodostępnej w godzinach nocnych

W związku z uwagami zgłaszanymi przez mieszkańców, dotyczącymi braku dyżuru nocnego po godzinie 20.00, który miała pełnić Apteka Optima (ul. Nyska 1) w Prudniku.

Starostwo Powiatowe w Prudniku wyjaśnia, że w dniu 1 lipca 2019 r. do Starostwa wpłynęło pismo Nr ADM/PR/1804/19 z dnia 1 lipca 2019 r. Prezesa Optima Medycyna SA, informujące o zaprzestaniu działalności Apteki  Optima z dniem 1 lipca 2019 r., w związku ze zmianą jej właściciela.

Starostwo Powiatowe nie ma możliwości swobodnego korygowania grafiku dyżurów aptek. Dlatego wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem na pełnienie dyżuru w okresie, kiedy jedna z aptek jest nieczynna, będzie zamiana dyżuru między aptekami i powiadomienie o tym fakcie pacjentów stosowną informacją na witrynie apteki (oraz dodatkowo na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Prudniku).
Niestety, pomimo wykonanych telefonów do kilku aptek, żadna z nich nie chciała się podjąć dodatkowego dyżuru bez pokrycia kosztów jego pełnienia. Na pokrycie przez Starostwo Powiatowe takich kosztów nie zezwalają natomiast obowiązujące przepisy. Jednocześnie Ustawa Prawo farmaceutyczne nie daje samorządowi powiatowemu narzędzi nadzoru nad aptekami, tym samym Starostwo Powiatowe nie ma możliwości wyegzekwowania pełnienia dyżuru przez apteki, ani też możliwości nałożenia na nie sankcji czy kar.

Aktualny harmonogram pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego (w 2019 r.) określony został przez Radę Powiatu w Prudniku w Uchwale Nr III/27/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. Informujemy, że wszczęta została procedura przygotowania stosownego projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku, zmieniającej uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2019.
Jednak, zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.), powyższa uchwała podlega konsultacjom społecznym, wymaga również zasięgnięcia opinii wójtów, burmistrzów miast gmin z terenu powiatu oraz samorządu aptekarskiego (Opolska Okręgowa Izba Aptekarska). Procedura konsultacji projektu zmiany uchwały trwa ok. 1,5 miesiąca.

Publikacja: Czwartek, 11 Lipca 2019r. Godzina: 16:17. Wejść: 1016.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności