Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu 30 grudnia 2014r. w Starostwie Powiatowym w Prudniku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Starosty Prudnickiego Radosława Roszkowskiego oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku Mirosława Jelonka. Tematami posiedzenia były: ?Przedstawienie zadań i składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku?, ?Zabezpieczenie ludności powiatu prudnickiego w wodę do spożycia, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej?, ?Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu prudnickiego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2015? oraz ?Przyjęcie Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2015 rok?.

W związku z powołaniem nowego składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Przewodniczący Komisji Starosta Prudnicki przedstawił zadania i skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz wręczył akty powołania osobom wchodzącym w skład Komisji. Informacja dot. zabezpieczenia ludności powiatu prudnickiego w wodę do spożycia, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej została szczegółowo przedstawiona przez Krzysztofa Tomczyka – Kierownika Oddziału Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku oraz Urszulę Skubańską – Kierownika Referatu Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku. Projekt budżetu powiatu prudnickiego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2015 został przedstawiony przez Aleksandrę Zembroń – Skarbnika Powiatu, projekt ten został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji. Tematykę oraz terminy posiedzeń Komisji w 2015 roku przedstawiła Katarzyna Kret – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Prudniku. Członkowie Komisji przyjęli „Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2015 rok”.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku podsumowując posiedzenie Komisji, podziękował wszystkim za przybycie na posiedzenie i dotychczasową współpracę na rzecz bezpieczeństwa powiatu prudnickiego oraz złożył serdeczne życzenia z okazji zbliżającego się Nowego Roku.

Referat Zarządzania Kryzysowego

 

 

2015-01-09

2015-01-09

2015-01-09

2015-01-09

2015-01-09

2015-01-09

2015-01-09

2015-01-09

 

Publikacja: Piątek, 9 Stycznia 2015r. Godzina: 17:01. Wejść: 1408.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności