Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Doroczne Posiedzenie Parlamentu Euroregion Pradziad.

We wtorek, 24 września br. odbyło się doroczne posiedzenie parlamentu Euroregionu Pradziad (EP) podczas którego mi.in. przedstawiono sprawozdania z działalności strony polskiej oraz czeskiej oraz przedstawiono analizę sytuacji społecznej i gospodarczej Euroregionu Pradziad.

Posiedzenie Parlamentu Euroregionu Pradziad jest to najważniejsze doroczne wydarzenie w zakresie współpracy polsko-czeskiej na naszym odcinku pogranicza. Ważnym elementem posiedzenia było przedstawienie zmieniającej się w ostatnich 20 latach sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru Euroregionu, co na zlecenie strony polskiej EP przygotował Urząd Statystyczny w Opolu.

Zapraszamy do przeczytania relacji z posiedzenia Parlamentu Euroregionu Pradziad.

Obrady otworzył Przewodniczący Parlamentu - Radosław Roszkowski. Po oficjalnym przywitaniu gości zostały odtworzone Hymny Republiki Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. W kolejnej części spotkania został przedstawiony porządek obrad, następnie głos przejął przedstawiciel czeskiej strony Milan Raca.

Milan Raca przedstawił projekty jakie są i były realizowane przez partnera czeskiego oraz podkreślił, że to już 22 rocznica powstania Euroregionu.

To już 22 rocznica powstania Euroregionu. W tym czasie Euroregion stał się dojrzałym i sprawdzonym podmiotem.” - Milan Raca

Czeski przedstawiciel zakończył swoje przemówienie dziękując wszystkim za uwagę oraz przybycie.

Następnie przyszedł czas aby Radosław Roszkowski, jako przedstawiciel strony polskiej podsumował jakie projekty były i są realizowane przez polską stronę:

 • W ramach funduszu mikroprojektów w Euroregionie Pradziad do końca sierpnia 2019 roku strona polska zakontraktowała 151 mikroprojektów.
 • Na przełomie 2018/19 r. zakończyliśmy wspólnie z czeska stroną realizację mikroprojektu „Czesko-Polskie Zarządzanie Destynacją Turystyczną” I etap.
 • W 2018 roku zrealizowało wraz z czeskim partnerem (stowarzyszenie „V Jesenikach” projekt „E-bike nowoczesna turystyka”.
 • Na przełomie 2018/18 r. zaingerowało realizację projektu „Potęga tysiąca słów”.
 • W minionym roku rozpoczęło realizację mikroprojektu „Analiza sytuacji społecznej i gospodarczej obszaru Euroregion Pradziad”.
 • W listopadzie 2018 roku wspólnie z Regionalnym Punktem Kontaktowym Urzędu Marszałkowskiego oraz Wspólnym Sekretariatem z Ołomuńca EP, zorganizowano Transgraniczną Giełdę Partnerstw.

Na zakończenie swojej przemowy Radosław Roszkowski przypomniał, że 70 gmin czeskich i 40 polskich oraz 5 polskich powiatów wchodzi w skład członkowski Euroregionu.

Doniosłym punktem obrad, było uhonorowanie medalami osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju współpracy polsko-czeskiej w Euroregionie pradziad w roku 2019.

Strona Polska:

/ Medal Brązowy:

 • Joanna Korzeniowska
 • Rafał Magosz

/ Medal Srebrny:

 • Radosław Roszkowski
 • Andrzej Kasiura
 • Bernard Kubata

Strona Czeska:

/ Medal Brązowy:

 • Salome Sykorowá
 • Vladimír Kučera
 • Milan Klimeš
 • Jan Krkoška

/ Medal Srebrny:

 • Petr Procházka
 • Roman Šťastný
   

Po części wstępnej, rozpoczęła się konferencja na temat „Analizy Sytuacji Społecznej i Gospodarczej Euroregionu Pradziad.

Fragmenty analizy:

„W 2017 r. Euroregion Pradziad zamieszkiwało 745,9 tys. osób i zajmowało powierzchnię 6700 km kwadratowych, w tym udział liczby ludności i zajmowanych powierzchni po stronie polskiej wynosił odpowiednio 83,7% i 72,4% . (…)

W latach 1998-2017 na obszarze Euroregionu obserwowano systematyczny ubytek ludności, niekorzystne zmiany w strukturze wieku, w tym spadek dzietności oraz pogłębiający się proces starzenia społeczeństwa. (…)

Istotnym czynnikiem wpływającym na spadek ludności jest liczba urodzeń. Od wielu lat obserwuje się w Euroregionie niską liczbą urodzeń, niegwarantującą prostej zastępowalności pokoleń. W porównaniu z 1998 r. liczba urodzeń spadła o 9,0% (po stronie polskiej - o 8,6%, a po stronie czeskiej - o 11,2%). Jednocześnie notuje się tendencję wzrostową liczby zgonów, co wynika ze zmian w strukturze wieku i postępującego się procesu starzenia się społeczeństwa. (…)

Konsekwencją niskiej liczby urodzeń i rosnącej liczby zgonów jest ujemny bilans naturalny , notowany w Euroregionie od 2000 r.”

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

 

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-25

Publikacja: Środa, 25 Września 2019r. Godzina: 11:02. Wejść: 295.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności