Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Seminarium dla przedstawicieli samorządów w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa na pograniczu – stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie”

W ramach realizacji projektu „Współpraca międzysektorowa na pograniczu – stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie” w dniu 8 listopada 2019 roku w Prudniku odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Prudnickiego oraz Mikroregionu Šternbersko po stronie czeskiej, którego tematem była gospodarka odpadami.

2019-11-07

Przedstawiciele samorządów odwiedzili w Domaszkowicach Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o., gdzie mieli okazję zapoznać się z jego działalnością, przyjrzeć się poszczególnym etapom unieszkodliwiania i odzysku odpadów oraz budowie kolejnej kwatery na składowisku.

Kolejnym etapem spotkania była wizyta w Urzędzie Miejskim w Prudniku. Uczestnicy wysłuchali prezentacji autorstwa Pani Moniki Gnieckiej-Witkowskiej – Kierownika Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Prudniku pt. „System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Prudnik”. W dyskusji dot. systemu gospodarki odpadami głos zabierali m.in. burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak oraz wicestarosta Janusz Siano.

2019-11-28

W trakcie spotkania przedstawiciele samorządów po obu stronach pogranicza mogli swobodnie wymienić informacje, doświadczenia oraz dobre praktyki z obu regionów. Kolejne seminarium dla przedstawicieli samorządów w ramach projektu planowane jest
w lutym 2020 r. w Republice Czeskiej.  

Wydarzenie było elementem projektu Powiatu Prudnickiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 „Przekraczamy granice”.

Projekt jest realizowany przez Powiat Prudnicki w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Šternbersko oraz Mikroregionem Šternbersko.

Publikacja: Czwartek, 28 Listopada 2019r. Godzina: 11:45. Wejść: 180.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności