Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

XXII Sesja Rady Powiatu odbędzie się dnia 28 lutego 2020 r. o godz. 13:00.

Przewodniczący Rady Powiatu w Prudniku Zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2020 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76 zwołuje XXII SESJĘ RADY POWIATU.

 PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

że w dniu 28 lutego 2020 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76

z w o ł u j e

XXII SESJĘ RADY POWIATU

 

 1. Otwarcie XXII sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.
 5. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 31 stycznia 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2020 (druk nr 192)
  druk nr 192.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 193)
  druk nr 193.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 r.(druk nr 194)
  druk nr 194.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do partnerstwa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu w celu wspólnej realizacji projektu pn. ,,Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” (druk nr 195)
  druk nr 195.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski według zaleceń Rozalii Celakównej (druk nr 196)
  druk nr 196.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 197)
  druk nr 197.pdf
 13. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami w 2019 r.
  Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami w 2019 r.pdf
 14. Sprawozdanie z realizacji w roku 2019 Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023.
  Sprawozdanie z realizacji w roku 2019 Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023.pdf
 15. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 2019.
  Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 2019.pdf
 16. Roczne sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
  Roczne sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.pdf
 17. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 18. Zakończenie XXII sesji Rady Powiatu w Prudniku.

Publikacja: Poniedziałek, 24 Lutego 2020r. Godzina: 10:24. Wejść: 318.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności