Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

XXIII Sesja Rady Powiatu odbędzie się 27 marca 2020 r. o godz. 13:00 UWAGA !!! ZMIANA MIEJSCA SESJI

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU Z A W I A D A M I A, że w dniu 27 marca 2020 r. o godz. 13:00 NA SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W PRUDNIKU z w o ł u j e XXIII SESJĘ RADY POWIATU

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

że w dniu 27 marca 2020 r. o godz. 13:00 NA SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W PRUDNIKU

z w o ł u j e

XXIII SESJĘ RADY POWIATU

 

 1. Otwarcie XXII sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.
 5. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 28 lutego 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2020 (druk nr 198)
  Druk nr 198.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego (druk nr 199)
  Druk nr 199.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Opieka wytchnieniowa" edycja 2020 (druk nr 200)
  Druk nr 200.pdf
 10. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku o stanie bezpieczeństwa publicznego Powiatu Prudnickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w2019 r.
  Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Prudnickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2019 r..pdf
 11. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku o stanie bezpieczęństwa sanitarnego w Powiecie Prudnickim za 2019 r.
  Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu prudnickiego w 2019 r..pdf
 12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku za rok 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku za 2019 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.pdf
 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu za rok 2019.
  Sprawozdanie KE.pdf
 14. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 15. Zakończenie XXIII sesji Rady Powiatu w Prudniku.

Publikacja: Środa, 25 Marca 2020r. Godzina: 09:30. Wejść: 128.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności