Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

ZAWIADOMIENIE - XXVIII Sesja Rady Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu w Prudniku zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76 zwołuje XXVIII SESJĘ RADY POWIATU

 1. Otwarcie XXVIII sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.
 5. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.
 6. Przyjęcie protokołów z posiedzeń w dniach 29 maja 2020  r. oraz 15 czerwca 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2020 (druk nr 228)
  druk nr 228.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego. (druk nr 229)
  druk nr 229.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2020 r. (druk nr 230)
  druk 230.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku Szkoły Policealnej Nr 2 w Prudniku i jej likwidacji (druk nr 231)
  druk nr 231.pdf
 11. Podjęcia uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku Szkoły Policealnej w Prudniku i jej likwidacji (druk nr 232)
  druk nr 232.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w Prudniku i jej likwidacji (druk nr 233)
  druk nr 233.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia uchwały Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie wyrażenia poparcia działań zmierzających do powstania zbiornika retencyjnego w Racławicach Śląskich (druk
  nr 234)
  druk nr 234.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia uchwały Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie wyrażenia poparcia dla funkcjonowania OHZ Głogówek Sp. z o.o. jako samodzielnego podmiotu (druk nr 235)
  druk nr 235.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 10 marca 2020 r. sygn. akt II SA/Op 451/19 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w Prudniku Nr VIII/71/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu w Prudniku (druk nr 236)
  druk nr 236.pdf
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 237)
  druk nr 237.pdf
 17. Przyjęcie informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
  Informacja PUP w zakresie promocji zatrudnienia (...).pdf
 18. Skierowanie do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
  Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf
 19. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 20. Zakończenie XXVIII Sesji Rady Powiatu.

Publikacja: Piątek, 19 Czerwca 2020r. Godzina: 14:13. Wejść: 134.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności