Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

XXXIX Sesja Rady Powiatu

XXXIX Sesja Rady Powiatu w Prudniku odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

że w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 13:00 w zdalnym trybie obradowania

z w o ł u j e

XXXIV SESJĘ RADY POWIATU

 1. Otwarcie XXXIV sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 30.10.2020 r.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.
 6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2020 (druk nr 267)
  druk nr 267.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r. (druk nr 268)
  druk nr 268.pdf
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 269)
  druk nr 269.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej (druk nr 270)
  druk nr 270.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk nr 271)
  druk nr 271.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk nr 272)
  druk nr 272.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk nr 273)
  druk nr 273.pdf
 14. Skierowanie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi dotyczącej przekształcenia użytkowania wieczystego dz. 984/1 B i 985/1 B w prawo własności dla członków wspólnoty posiadających pr. własności lokali mieszkalnych.
  skarga.pdf
 15. Omówienie projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
  Projekt budżetu na 2021 r.pdf

 16. Wnioski i oświadczenia Radnych.

 17. Zakończenie XXXIV sesji Rady Powiatu w Prudniku.

Publikacja: Piątek, 20 Listopada 2020r. Godzina: 15:22. Wejść: 167.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności