Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu 30 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Prudniku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Starosty Prudnickiego Radosława Roszkowskiego.

Tematami posiedzenia były: „Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji
w Prudniku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Prudniku za rok 2013”, „Realizacja obszarów działania zawartych w rządowym programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Komendant Powiatowy Policji w Prudniku, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Prudniku przedstawili pracę w roku poprzednim podległych im instytucji.

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali pracę ww. służb, inspekcji i straży.

Realizacja obszarów działania zawartych w rządowym programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” została omówiona przez Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, przedstawicieli: Burmistrza Prudnika, Burmistrza Głogówka oraz Wójta Lubrzy, Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa. Do najważniejszych obszarów zalicza się: bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania, przemoc w rodzinie, bezpieczeństwo w szkole, bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo w działalności gospodarczej i ochrona dziedzictwa narodowego. Podmioty realizujące przedmiotowe obszary poprzez podjęte inicjatywy i zrealizowane zadania dążą do tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Ponadto pan Franciszek Kobylański – Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował zebranych o wystąpieniu na terenie powiatu prudnickiego przypadku wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych VHS i przedstawił ogólne informacje dotyczące ww. choroby zakaźnej.

Stała współpraca instytucji z terenu powiatu realizujących zadania na rzecz  bezpieczeństwa
i porządku publicznego oraz wspólne działania doprowadzają do osiągnięcia celu, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu prudnickiego.

Referat Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zdjęcie Starosty oraz Wicestarosty w Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zdjęcie Starosty oraz Wicestarosty w Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Publikacja: Czwartek, 3 Lipca 2014r. Godzina: 10:28. Wejść: 1700.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności