Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT PN. TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W GŁOGÓWKU

W piątek, 16 stycznia 2015r. w Auli Zespołu Szkół w Głogówku odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn. ?Termomodernizacja Zespołu Szkół w Głogówku?. Gospodarzem konferencji był Dyrektor Zespołu Szkół ? Artur Stochmiałek wraz ze Starostą Prudnickim ? Radosławem Roszkowskim. Na konferencję zostali zaproszeni Radni obecnej kadencji Rady Powiatu, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu Prudnickiego, przedstawiciele lokalnych mediów oraz nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne w Zespole Szkół w Głogówku. Ponadto w Auli Zespołu Szkół licznie wstawiła się młodzież ucząca się w głogóweckiej szkole.

Na wstępie Pan Dyrektor serdecznie przywitał przybyłych gości, wyraził swą radość z powodu tego, że kolejna duża inwestycja dofinansowana z funduszy zewnętrznych realizowana jest w Głogówku, a beneficjentem pomocy po raz kolejny jest Zespół Szkół w Głogówku. Po przedmowie Dyrektora Stochmiałka przekazano głos Staroście Radosławowi Roszkowskiemu. Pan Starosta dał wyraz zadowoleniu z realizacji przez Powiat tak dużej inwestycji, mającej na celu poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Ponadto w krótkiej prezentacji zreferował zakres planowanych w ramach inwestycji prac, przedstawił korzyści płynące z wykorzystania odnawialnych źródeł energii, planowane cele oraz rezultaty projektu. W prezentacji zawarto również informacje na temat źródła oraz kwoty dofinansowania projektu oraz podobnych projektów realizowanych w przeszłości przez Powiat Prudnicki.

Po wystąpieniu Starosty głos ponownie przejął Dyrektor Stochmiałek, który poinformował zgromadzonych o tym, że Wykonawcą prac będzie firma BARTON z Głogówka, z którą podpisano umowę i ustalono harmonogram prac. Pan Dyrektor poinformował uczniów o tym, że prace zaplanowane w ramach projektu rozpoczną się już 19 stycznia 2015r. i w związku z tym pewne partie Budynku Zespołu Szkół zostaną tymczasowo wyłączone z użytku. Dyrektor Stochmiałek nakreślił ponadto wstępny harmonogram prac, z którego wynika, że prace zakończą się w sierpniu 2015r. Po zakończeniu części oficjalnej uczestników konferencji zaproszono na uroczysty poczęstunek.

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji

Zaproszeni goście

Zaproszeni goście

Dyrektor Zespołu Szkół w Głogówku - Artur Stochmiałek

Dyrektor Zespołu Szkół w Głogówku - Artur Stochmiałek

Starosta Radosław Roszkowski podczas prezentacji

Starosta Radosław Roszkowski podczas prezentacji

Stopka

Stopka

 

CONFERENCE OPENING PROJECT

On Friday, 16 January 2015, in the auditorium of the Complex of Schools in Głogówek, a conference inaugurating the project entitled "Thermomodernization of the Complex of Schools in Głogówek" was held. It was hosted by the Headmaster of the  Complex of Schools, Artur Stochmiałek, along with the Prudnik District Head, Radosław Roszkowski. The Councillors of the current term of office of the District Council, Managers of the Organizational Units of the Prudnik District, representaatives of the local media and the teachers conducting classes in the Complex of Schools in Głogówek had been invited to the conference. Moreover, in the Auditorium of the Complex of Schools,  there appeared a  large group of youth learning in the Głogówek school.

At the outset, the Headmaster warmly welcomed the guests and expressed his joy at the fact that the next big investment financed from external funds is being implemented in Głogówek, and the beneficiary of the aid is once again the Complex of Schools in Głogówek. After the introduction by the Headmaster, the District Head, Radosław Roszkowski, was invited to speak. The District Head expressed his satisfaction with the implementation by the District such a large investment aiming at improving energy efficiency in public utility buildings. In addition, in a short presentation, he recapitulated the scope of the planned investments work, presented the benefits of the use of renewable energy sources, the planned objectives and results of the project. The presentation also included information on the source and amount of subsidies for the project and similar projects implemented in the past by the Prudnik District.

After the Head's speech, the Headmaster  Stochmiałek again took the floor and informed the meeting that the contractor of works would be BARTON company from Głogówek with which an agreement had been signed and the work timetable had been established. The Headmaster informed the students that the works planned under the project would start as early as 19 January 2015 and therefore some parts of school building would be temporarily excluded from use. The Headmaster Stochmiałek furthermore outlined a tentative schedule of work which shows that the work would be completed in August 2015. After the official part of the conference the participants were invited to the gala.

Publikacja: Wtorek, 20 Stycznia 2015r. Godzina: 14:35. Wejść: 2705.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności