Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

XXXIX Sesja Rady Powiatu

Przedstawiamy porządek XXXIX Sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 26 lutego 2021.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

że w dniu 26 lutego 2021 r. o godz. 13:00 w zdalnym trybie obradowania

z w o ł u j e

XXXIX SESJĘ RADY POWIATU

 1. Otwarcie XXXIX sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 26.02.2021 r.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.
 6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Telemost do komunikacji i współpracy Bruntal-Prudnik" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska (druk nr 299)
  druk nr 299.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym obejmującym powiatowe linie komunikacyjne w Powiecie Prudnickim (druk nr 300)
  druk nr 300.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Biała pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 301)
  druk nr 301.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 302)
  druk nr 302.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Prudnik pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 303)
  druk nr 303.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 304)
  druk nr 304.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 305)
  druk nr 305.pdf
 14. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego" za rok 2020.
  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020.pdf
 15. Przyjęcie sprawozdania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2020 rok.
  Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.pdf
 16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 2020.
  Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 2020.pdf
 17. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023.
  Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023..pdf
 18. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami w 2020 r.
 19. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 20. Zakończenie XXXIX sesji Rady Powiatu w Prudniku.

Publikacja: Poniedziałek, 22 Lutego 2021r. Godzina: 12:54. Wejść: 124.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności