Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

"SZKOŁA ZAWODOWA ? MÓJ WYBÓR" - PODWÓJNY SUKCES RAFAŁA STAŃCZYKA

W ramach trwającego Roku Szkoły Zawodowców Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło 3 listopada konkurs ?Szkoła zawodowa ? mój wybór?, który był skierowany do uczniów gimnazjów oraz zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych.

Głównym celem konkursu była promocja kształcenia zawodowego i zachęcenie uczniów do wyboru szkół zawodowych. Uczestnicy konkursu pod opieką nauczyciela przygotowywali pracę na temat „Wybrałam/wybrałem szkołę zawodową, bo….” w jednej z trzech kategorii:

 • praca pisemna,
 • praca plastyczna,
 •  film

Z Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku pod opieką pani  mgr Julii Adamczyk do konkursu przygotowywali się uczniowie klas technikum:

-Twardowska Justyna ( z klasy 1 Technikum Ekonomicznego)- przygotowała pracę w kategorii praca plastyczna
-Mazurek Anna ( z klasy 1 Technikum Ekonomicznego)-przygotowała pracę w kategorii praca plastyczna
-Mazur Sara ( z klasy 1Technikum Ekonomicznego)-przygotowała pracę w kategorii praca plastyczna

-Stańczyk Rafał ( z klasy 1Technikum Ekonomicznego)- przygotował pracę w kategorii praca pisemna
-Kucharska Kamila ( z klasy 2 Technikum żywienia i organizacji usług )- przygotowała pracę w kategorii praca pisemna

Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie było wykazanie się umiejętnościami, kreatywnością i takim sposobem prezentacji tematu, który zachęci młodych ludzi do świadomego planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej.  

Na zdjęciu: Rafał Stańczyk, minister Joanna Kluzik-Rostkowska, Julia Adamczyk

Na zdjęciu: Rafał Stańczyk, minister Joanna Kluzik-Rostkowska, Julia Adamczyk

Konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej składał się z dwóch etapów: wojewódzkiego i centralnego. Na etapie wojewódzkim prace konkursowe uczniów wysłane zostały za pośrednictwem szkoły do właściwego terytorialnie kuratorium oświaty. W dniu 28 kwietnia 2015 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, powołanej przez Opolskiego Kuratora Oświaty, która dokonała oceny prac nadesłanych z województwa opolskiego w ramach etapu wojewódzkiego konkursu „Szkoła zawodowa – mój wybór”. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców etapu wojewódzkiego w poszczególnych kategoriach (po jednej w każdej kategorii, przy czym nie przewidywano dwóch pierwszych miejsc w ramach jednej kategorii), których prace zakwalifikowane zostały do etapu centralnego konkursu i przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczeń Zespołu Szkół Rolniczych- Rafał Stańczyk na etapie wojewódzkim zdobył

I miejsce w kategorii praca pisemna i reprezentował województwo opolskie

w kategorii praca pisemna na etapie centralnym.

Prace konkursowe, na poziomie wojewódzkim, były rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym w trzech kategoriach: praca pisemna, praca plastyczna, film. 

Do kuratoriów oświaty wpłynęło łącznie z całego kraju 3173 prac.

Kuratoria oświaty do Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazały łącznie 88 prac

(gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna), w tym 31 prac pisemnych, 30 prac plastycznych i 27 filmów.

Na etapie centralnym komisja konkursowa powołana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  

wyłoniła   18 laureatów, po trzech w każdej z trzech kategorii, z uwzględnieniem typu szkoły:

gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.

Laureaci wraz z opiekunami zostali zaproszeni na Uroczystą Galę wręczenia nagród w konkursie

Ministra Edukacji Narodowej- „Szkoła zawodowa- mój wybór”.

W trakcie gali finałowej oficjalnie zostały ogłoszone wyniki etapu centralnego.  

2015-06-18

2015-06-18

Uczeń Zespołu Szkół Rolniczych odniósł podwójny sukces!!!

Rafał Stańczyk zwycięzca etapu wojewódzkiego 

(w województwie opolskim) w kategorii praca pisemna

zdobył III miejsce na etapie centralnym

w kategorii praca pisemna.

2015-06-18

2015-06-18

2015-06-18

2015-06-18

2015-06-18

2015-06-18

 

Publikacja: Środa, 17 Czerwca 2015r. Godzina: 09:28. Wejść: 2728.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności