Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie - Sesja Rady Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu w Prudniku zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2015 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76 zwołuje IX Sesję Rady Powiatu

Porządek obrad :

 1. Otwarcie IX sesji, przywitanie radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z  29 maja 2015 r.
 5. Sprawozdanie  Starosty  z  wykonania  uchwał  Rady  Powiatu  podjętych  na  sesji  w  dniu  29 maja 2015 r.
 6. Informacja o pracy Starosty i Zarządu pomiędzy sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych złożone na VIII sesji Rady Powiatu.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015r. (druk 80)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2015r.

      (druk 81). 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015r.

      (druk 82)

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej 

      (druk 83).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady

      Powiatu  w Prudniku na II półrocze 2015r.(druk 84)

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk 85)
 2. Przedstawienie przez Zarząd Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku założeń Strategii Medycznej dla Prudnickiego Centrum Medycznego od 2016 roku.

16. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia,

      Łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na bieżącej

      sesji.

18. Wnioski i oświadczenia radnych.

19. Zamknięcie IX sesji Rady Powiatu.

                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                     Józef Janeczko

Publikacja: Czwartek, 18 Czerwca 2015r. Godzina: 12:40. Wejść: 1067.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności