Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

CKZIU W PRUDNIKU WYSOKO OCENIONE PRZEZ WIZYTATORÓW KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU

W dn. od 23 do 29 kwietnia 2015r. w CKZiU w Prudniku odbywała się ewaluacja zewnętrzna Technikum nr 1, polegająca na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły we wszystkich obszarach wyznaczonych przez państwo. Badaniem objęto 116 uczniów, 71 rodziców i 52 nauczycieli.

Przeprowadzono indywidualny wywiad z dyrektorem szkoły oraz grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, szkoły. Dokonano ponadto analizy danych zastanych.

Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły w obrębie wszystkich 12 wymagań: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Uczniowie są aktywni. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość edukacji. 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Przedstawiony raport  bardzo wysoko ocenia funkcjonowanie szkoły w obrębie 11 spośród wyżej wymienionych wymagań- a mianowicie na ocenę „B” ( Możliwe oceny to E, D, C, B, A). Ostatnie zaś, dwunaste wymaganie - „Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi” oceniono na, rzadko uzyskiwaną w ewaluacjach całościowych, ocenę „A”.

Pomyślny rezultat ewaluacji potwierdzają wyniki egzaminów zewnętrznych i EWD (czyli metoda będąca zestawem technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania i porównać  z innymi szkołami).

W związku z tak wysoką oceną funkcjonowania szkoły, dyrektor CKZiU- Wiesław Kopterski pragnie podziękować partnerom za aktywną współpracę, rodzicom za włączanie się w działalność na rzecz szkoły, a także nauczycielom i uczniom.

2015-06-22

2015-06-22

2015-06-22

2015-06-22

2015-06-22

2015-06-22

Publikacja: Poniedziałek, 22 Czerwca 2015r. Godzina: 12:33. Wejść: 2135.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności