Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

POSIEDZENIE KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

W dniu 17 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Prudniku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Starosty Prudnickiego Radosława Roszkowskiego oraz Wicestarosty Krzysztofa Barwieńca.

Tematami posiedzenia były:

- Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Prudniku oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Prudniku za rok 2014,

- Współpraca dyrektorów szkół, kuratorów sądowych i rodzinnych, Policji i Straży Miejskiej w zakresie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży,

- Ochrona zdrowia mieszkańców powiatu prudnickiego,

- Informacja w zakresie ustaleń dot. przeprowadzenia akcji ?Bezpłatne badanie stanu technicznego pojazdu?.

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Prudniku, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Prudniku przedstawili informację na temat pracy jednostek w 2014 roku. Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali pracę ww. służb, inspekcji i straży.

Współpraca dyrektorów szkół, kuratorów sądowych i rodzinnych, Policji i Straży Miejskiej w zakresie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży została omówiona przez Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Prudniku, Zastępcę Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa. Realizacja zadań
w przedmiotowym zakresie przedstawiona została przez pedagogów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu prudnickiego, przedstawiciela Sądu Rejonowego
w Prudniku i przedstawicieli gmin z terenu powiatu prudnickiego. Zgodnie podkreślono, że do najważniejszych obszarów działania jest dążenie do dobrej współpracy wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadań w tych zagadnieniach tematycznych. Podmioty realizujące przedmiotowy obszar poprzez podjęte inicjatywy i zrealizowane zadania dążą do tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Informacja w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców powiatu prudnickiego została szczegółowo przedstawiona przez Prezesa Prudnickiego Centrum Medycznego S. A.
w Prudniku, Główną Księgową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej oraz Zastępcę Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa. Realizacja zadań związanych z ochroną zdrowia należy do najważniejszych obowiązków organów władzy publicznej. W tym obszarze władze powiatu prudnickiego dokładają wszelkich starań aby zapewnić mieszkańcom powiatu prudnickiego właściwy poziom funkcjonowania ochrony zdrowia. Opieka zdrowotna wysokiej jakości to taka, w której zasoby medyczne, kadrowe, infrastrukturalne i finansowe są zorganizowane w możliwie najbardziej efektywny sposób. Oznacza to działania mające na celu zaspokojenie potrzeby społeczeństwa w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji oraz pewność, że opieka ta spełnia wymagania bezpieczeństwa, skuteczności i efektywności.

Działania podejmowane w ramach akcji ?Bezpłatne badanie stanu technicznego pojazdu? przedstawione zostały przez Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa.

Referat Zarządzania Kryzysowego

2015-06-17

2015-06-17

2015-06-17

2015-06-17

2015-06-17

2015-06-17

2015-06-17

2015-06-17

2015-06-17

2015-06-17

2015-06-17

2015-06-17

2015-06-17

2015-06-17

Publikacja: Wtorek, 23 Czerwca 2015r. Godzina: 16:14. Wejść: 2347.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności