Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

ZAWIADOMIENIE - SESJA RADY POWIATU

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU Z A W I A D A M I A, że w dniu 25 września 2015 r. o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76 z w o ł u j e XII SESJĘ RADY POWIATU

Porządek obrad :

 1. Otwarcie XII sesji, przywitanie radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z  dnia 28 sierpnia 2015r.
 5. Sprawozdanie  Starosty  z  wykonania  uchwał  Rady  Powiatu  podjętych  na  sesji  w  dniu  28 sierpnia 2015 r.
 6. Informacja o pracy Starosty i Zarządu pomiędzy sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych złożone na XI sesji Rady Powiatu.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015r.(druk 92) 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 93)
 11. Przyjęcie informacji o realizacji budżetu Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2015r.
 12. Informacja z działalności Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku za I półrocze 2015.
 13. Informacja o realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 za rok 2014.”
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie XII sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady {pwoatu

Józef Janeczko

Publikacja: Poniedziałek, 21 Września 2015r. Godzina: 09:32. Wejść: 978.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności