Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie - Sesja Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU Z A W I A D A M I A, że w dniu 29 sierpnia 2014 r. o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76 z w o ł u j e XLVIII SESJĘ RADY POWIATU

Program Sesji obejmuje :

 1. Otwarcie XLVIII sesji, przywitanie radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2014 r.
 5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na sesji w dniu 27 czerwca 2014 r.
 6. Informacja o pracy Starosty i Zarządu pomiędzy sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na XLVII sesji.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego (druk 330)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014r.  (druk 326)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 327)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego oraz zasad  trybu jej nadawania i sposobu noszenia (druk 328)
 13. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia przez Powiat Prudnicki od Gminy Głogówek pomocy rzeczowej – modernizacji chodników w Gminie Głogówek przy drodze powiatowej nr 2031 O w m. Głogówek ul. Konopnickiej i nr 1837 O w m. Rzepcze (druk 329)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy w przypadku, gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu oraz kierowcy, spowodowana została zmianami administracyjnymi (druk 331)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Prudnicki można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżania (druk 332)                                                 
 16. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisje Rewizyjną w I półroczu 2014r.
 17. Informacja  z  działalności rzeczowej  i  finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej  w  Białej  za I półrocze 2014r.
 18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na bieżącej sesji.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Zamknięcie XLVIII sesji Rady Powiatu.                                                        

                                                                                      Józef Janeczko

Publikacja: Wtorek, 19 Sierpnia 2014r. Godzina: 15:39. Wejść: 1352.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności