Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU

W dniu 2 września 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Prudniku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Przewodniczącego Zespołu - Starosty Prudnickiego Radosława Roszkowskiego.

Celem posiedzenia było podjęcie końcowych ustaleń dotyczących ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie prowadzenia działań podczas zaistnienia zagrożenia powodziowego w czasie podwyższonej gotowości obronnej państwa. Ćwiczenie odbędzie się w dniu 10 września 2014 r. w Moszczance przy rzece Złoty Potok.

Ponadto, w związku z występującymi intensywnymi opadami deszczu, a w konsekwencji wzrostami stanów wód w rzekach i potokach, omówiona została aktualna sytuacja w powiecie prudnickim. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację oraz prognozy meteorologiczne członkowie Zespołu stwierdzili, że nie występuje zagrożenie powodziowe. Jednak mimo takiej oceny sytuacji, Starosta zwrócił się do członków Zespołu, aby nadal monitorować sytuację i pozostawać w gotowości do podjęcia działań, zwłaszcza, że dnia 31 sierpnia br. w wyniku gwałtownych opadów deszczu wystąpiły lokalne podtopienia z pól m. in. w miejscowości Prężyna.  

Uczestnikami posiedzenia byli:  Starosta Prudnicki, Wicestarosta, Komendant Powiatowy Policji w Prudniku, Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Prudniku, Kierownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddziału w Prudniku, Kierownik Ratownictwa Medycznego Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego oraz Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa, a także przedstawiciele: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku, Stowarzyszenia Krótkofalowców Euroregionu Pradziad w Prudniku, Opawskiego Oddziału Powiatowego w Prudniku Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, urzędów miejskich i gminnego z terenu powiatu prudnickiego.

Wszyscy uczestnicy posiedzenia podkreślali, że przeprowadzanie tego rodzaju ćwiczeń jest zasadne i ma niezaprzeczalny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w powiecie prudnickim.

Uczestnicy posiedzenia

Uczestnicy posiedzenia

Uczestnicy posiedzenia

Uczestnicy posiedzenia

Uczestnicy posiedzenia

Uczestnicy posiedzenia

Referat Zarządzania Kryzysowego

Publikacja: Poniedziałek, 8 Września 2014r. Godzina: 14:30. Wejść: 2134.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności