Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie - Sesja Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU Z A W I A D A M I A, że w dniu 26 września 2014 r. o godz. 1200 w Starostwie Powiatowym w Prudnku ,ul. Kościuszki 76 z w o ł u j e XLIX SESJĘ RADY POWIATU

Porządek obrad :

 1. Otwarcie XLIX sesji, przywitanie radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2014 r.
 5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na sesji w dniu 29 sierpnia 2014 r.
 6. Informacja o pracy Starosty i Zarządu pomiędzy sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na XLVIII sesji.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014r.  (druk 334)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 335)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi na terenie miasta Głogówek kategorii drogi powiatowej  (druk 336)
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do realizacji projektu pn. „Twoja szkoła daje ci paszport do sukcesu”  (druk 337)            
 13. Podjęcie uchwała w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu na 2015r.” (druk 338)        
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcie przez Powiat Prudnicki od Gminy Głogówek pomocy rzeczowej – modernizacji chodników w Gminie Głogówek przy drodze powiatowej nr 2031 O w m. Głogówek ul. Konopnickiej i nr 1837 O w m. Rzepcze (druk 339)
 15. Przyjęcie informacji o realizacji budżetu Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2014r.
 16. Informacja z działalności Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku za rok 2013.
 17. Informacja o realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011–2015”
 18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na bieżącej sesji.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.

                                                                                                Józef Janeczko

Publikacja: Czwartek, 18 Września 2014r. Godzina: 15:12. Wejść: 1179.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności