Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

ZAWIADOMIENIE - SESJA RADY POWIATU

Przewodniczący Rady Powiatu w Prudniku zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76 zwołuje XXXIV sesję Rady Powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIV sesji, przywitanie radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 31 marca 2017r.
 5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na sesji w dniu 31 marca 2017r.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych złożone na XXXIII sesji Rady Powiatu.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r. (druk nr 220)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej (druk nr 221)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2016 (druk nr 222)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego na lata 2017-2030 (druk nr 223)
 13. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.
 14. Przedstawienie informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku.
 15. Przedstawienie informacji o zadaniach realizowanych w 2016 roku przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Prudniku.
 16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na bieżącej sesji.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zamknięcie XXXIV sesji Rady Powiatu.

Publikacja: Piątek, 21 Kwietnia 2017r. Godzina: 12:54. Wejść: 692.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności