Facebook
Przejdź do treści Herb Powiatu
Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

ZAWIADOMIENIE - SESJA RADY POWIATU

Przewodniczący Rady Powiatu w Prudniku zawiadamia, że w dniu 26 maja 2017 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76 zwołuje XXXV sesję Rady Powiatu

1. Otwarcie XXXV sesji, przywitanie radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
2. Odtworzenie hymnu państwowego.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2017r.
5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na sesji w dniu 28  kwietnia 2017r.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych złożone na XXXIV sesji Rady Powiatu.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań:
     1) finansowego Powiatu Prudnickiego za 2016 r.,
     2) z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2016 r.,
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r. (druk 224).
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku (druk 225):
     1) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,
     2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na bieżącej sesji.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zamknięcie XXXV sesji Rady Powiatu.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Józef Janeczko

Publikacja: Piątek, 12 Maja 2017r. Godzina: 14:00. Wejść: 378.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności