Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

ROZWÓJ CZYTELNICTWA W POWIECIE PRUDNICKIM

W dniu 11 lipca 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Opolskim a Powiatem Prudnickim w sprawie wsparcia finansowego w 2017 r. zadania publicznego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zaintersowań uczniów przez promocję i wpieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (z wyłączeniem podręczników).

Wsparcie finansowe otrzymały cztery placówki: Zespół Szkół w Głogówku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Głogówku, Zespół Szkół Ogólnokszałcących Nr 1 w Prudniku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. Całkowity koszt powierzonego zadania wynosi 48.100,00 zł. Wojewoda udzielił dotacji celowej  w kwocie 38.480,00 zł, natomiast Powiat Prudnicki wniósł wkład własny w kwocie 9.620,00 zł. 

Umowa zobowiązuje do zasięgniecia opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek, podjęcia współpracy z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, organizację projektów  edukacyjnych oraz wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów, dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również w okresie ferii zimowych i letnich. 

Pismo.pdf

 

Publikacja: Piątek, 8 Września 2017r. Godzina: 08:04. Wejść: 488.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności