Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

NOWA „KLASA PATRONACKA” W CKZiU W PRUDNIKU

7 września 2017r. w obecności Starosty Radosława Roszkowskiego , Wicestarosty Krzysztofa Barwieńca, Prezesa Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Opolu Józefa Stelmachowskiego, członka rady nadzorczej OZPD Ryszarda Wowk oraz Dyrektora CKZiU w Prudniku Wiesława Kopterskiego uroczyście została podpisana umowa o współpracy dydaktycznej pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, a Opolskim Zrzeszeniem Przewoźników Drogowych. Obie strony podejmują współpracę w zakresie edukacji, mającą na celu kształcenia i rozwój zawodowy, zdobywanie wiedzy i umiejętności w celu optymalnego przygotowania młodzieży do pracy zawodowej a także do ścisłego współdziałania w zakresie zorganizowania „Klasy kierowca-mechanik”, nad którą OZPD obejmuje patronat.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest pierwszą jednostką w Województwie opolskim, która podpisała umowę o współpracy dotyczącą klasy „Kierowca-mechanik”. W ramach umowy Zrzeszenie zobowiązuje się do organizowania praktyki zawodowej dla wszystkich zainteresowanych uczniów, wsparcia finansowego przy ubieganiu się o prawo jazdy kat. B i C oraz wypłacenia uczniom klasy objętej patronatem stypendiów, których wysokość uzależniona będzie od szkolnych wyników w nauce, frekwencji i zaangażowania na praktykach. Dzięki staraniom Starosty Radosława Roszkowskiego doszło do pierwszych rozmów dotyczących powstania klasy kierowca-mechanik.

Jest to druga umowa dotycząca klas patronackich w CKZiU w Prudniku, poprzednia została podpisana z fabryką mebli -Steinpol Central Services Sp. z o.o. Oddział w Prudniku. Szkoła podejmuje wiele działań wychodząc naprzeciw wyzwaniom reformy edukacyjnej oraz kształceniu uczniów w Branżowej Szkole I stopnia.

Rozpoczęta współpraca z pewnością będzie korzystna dla uczniów, szkoły i środowiska lokalnego.

2017-09-15

Publikacja: Piątek, 15 Września 2017r. Godzina: 08:19. Wejść: 653.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności