Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Powiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wybierz informację

Godziny i miejsce pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Prudniku (PCZK):

  1. w poniedziałek od godz. 7.30 do 16.30
    od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do 15.30
    w piątek od godz. 7.30 do 14.30
    Starostwo Powiatowe w Prudniku ul. Kościuszki 76 pok. 202
    tel./faks: 77 438 17 22
    e-mail:
    lub siedziba PCZK w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Legionów 12a (uruchamiana w sytuacjach kryzysowych)
    tel. 77 436 87 72
    faks: 77 436 88 32
    e-mail:
  2. po godzinach pracy Starostwa w dni powszednie, soboty, niedziele i święta Centrum pracuje poprzez dyżur telefoniczny pracowników Starostwa

Zadania organów w sprawach Zarządzania Kryzysowego

Podstawa prawna działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Prudniku:

  1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209).
  2. Zarządzenie Nr 22/2015 Starosty Prudnickiego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Prudniku..
  3. Uzgodnienia w sprawie zakresu i zasad funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Prudniku zawarte w dniu 21 grudnia 2009 roku pomiędzy Starostą Prudnickim a Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku
  4. Pobierz informacje o Centrach Zarządznia Kryzysowego i ich zadaniach
    (Plik PDF, rozmiar 45KB.)
  5. Pobierz informacje o zadaniach Powiatowego Centrum Zarządznia Kryzysowego w Prudniku
    (Plik PDF, rozmiar 185KB.)

POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU - informacje

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU - informacje

Uwaga - nowy numer telefonu Wojewódzkiego Centrum Zarządznia Kryzysowego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim:

Obrona Cywilna Kraju - Serwis informacyjny

Ważne komunikaty

Pliki do pobrania


  • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
  • Ikona: Monitoring jakości powietrza
  • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
  • Ikona: Karta seniora
  • Ikona: Oś miu wspaniałych
  • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
  • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Życie pełne blasku
  • Ikona: KMZB
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
  • Ikona: Partnerstwo Nyskie
  • Ikona: Aktywny Samorząd
  • Ikona: Informacje o nieruchomościach
  • Ikona: Wydział Komunikacji
  • Ikona ePUAP
  • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
  • Ikona: zadaj pytanie Staroście
  • Ikona: odznaka honorowa
  • Ikona: Zdrowie Psychiczne
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
  • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
  • Ikona: informacje dla głuchoniemych
  • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
  • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
  • Ikona: strona PCZK Prudnik
  • Ikona: Geoportal
  • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
  • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
  • Ikona: interaktywna mapa powiatu
  • Ikona: Firmy powiatu
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
  • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
  • Ikona: Europradziad
  • Ikona: polityka prywatności