Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Razem dla bezpieczeństwa - ETAP IIILogo

Coraz BEZPIECZNIEJ w Powiecie Prudnickim

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Prudnickiej, Starostwo Powiatowe w Prudniku rozpoczyna realizację III etapu projektu pn.: „Razem dla bezpieczeństwa-kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu”.

W latach 2016-2018 z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”, powiat pozyskał kwotę 275 tys. zł, do których dołożył ze środków własnych 65 tys. zł. Na realizację działań w ramach III etapu programu powiat ponownie otrzymał maksymalną kwotę dofinansowania, która wynosi 100 tys. zł.

Zrealizowano wiele ciekawych inicjatyw, które niewątpliwie przyczyniły się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców. Wśród nich znalazły się m.in.:

 • wyposażenie budynków szkół w nowoczesny monitoring wizyjny (CKZiU w Prudniku, ZSR w Prudniku, ZS w Głogówku);
 • montaż defibrylatorów w łatwo dostępnych miejscach publicznych (budynki: Starostwa Powiatowego, Komendy Powiatowej Policji, LO nr 1, Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego (ul. Prężyńska),
 • przedsięwzięcia wspierające rozwój wolontariatu wśród uczniów;
 • zajęcia pozaszkolne i szkolenia dla uczniów;
 • warsztaty i wykłady specjalistyczne dla rodziców;
 • konferencje metodyczne dla nauczycieli i innych instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży;
 • konferencje profilaktyczne dla seniorów i mieszkańców wsi;
 • kampanie i konkursy promujące bezpieczeństwo na drodze;
 • szkolenia i warsztaty dla funkcjonariuszy KPP w Prudniku (kwalifikacyjny kurs obronnej walki wręcz i technik obezwładniających oraz kurs doskonalenia technik jazdy samochodem na płycie poślizgowej, warsztaty interwencji kryzysowej);
 • zakup sprzętu i wyposażenia dla KPP w Prudniku (zestaw do oznakowania miejsca wypadku, flary ostrzegawcze, diody sygnalizacyjne, znaki drogowe, notebook, drukarka oraz filmy o tematyce profilaktycznej).

Sprzęt będzie wykorzystywany przez prudnickich policjantów w codziennej służbie i niewątpliwie przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie naszego powiatu.

W ramach owocnej współpracy z partnerami projektu, powstał film instruktażowy, przeznaczony dla uczestników i świadków wypadku drogowego, mający na celu podniesienie świadomości w zakresie prawidłowego zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Film został zamieszczony m.in. na stronie Komendy Głównej Policji i MSWiA w Warszawie.

Wśród najważniejszych zadań obecnie realizowanych są:

 • montaż nowoczesnego monitoringu wizyjnego na kompleksie sportowym przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku;
 • zakup 2 defibrylatorów i szafek wewnętrznych dla Domu Pomocy Społecznej w Prudniku i Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich, trenażera strzeleckiego na zajęcia strzelecko-obronne oraz sprzętu i wyposażenia dla KPP w Prudniku (laptop wraz z oprogramowaniem, zestaw ratownictwa medycznego R0 do radiowozu, testy na wykrywanie narkotyków i innych substancji, akcesoria odblaskowe, maskotki „Policusie” dla dzieci doświadczających przemocy);
 • szeroki wachlarz atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych i szkoleń dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie dla klasy mundurowej w zakresie: strzelectwa sportowego, mediacji oraz negocjacji policyjnych i kryzysowych;
 • przedsięwzięcia wspierające działalność „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, w tym IV Andrzejki Prudnickiej Grupy PaT i Wigilia Polska na Rynku dla mieszkańców;
 • konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na pracę plastyczną pod hasłem „Chodź uważnie, żyj rozważnie”;
 • warsztaty i konferencje metodyczne;
 • szkolenia profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów i rodziców przeprowadzone przez funkcjonariuszy KPP w Prudniku oraz Aresztu Śledczego w Prudniku;
 • kampanie społeczne „Świeć odblaskiem, daj się zauważyć”, „Lekcja pierwszej pomocy zamiast mandatu”, „W trosce o bezpieczne życie Seniora”;
 • III Wojewódzki Turniej Rowerowy dla uczniów szkół specjalnych;
 • szkolenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji oraz Aresztu Śledczego w Prudniku.

Powyższe działania Starostwa Powiatowego będą wspierane przez: KP Policji, KP Państwowej Straży Pożarnej, Areszt Śledczy oraz Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku.

2018-10-09

2018-10-09

2018-10-09

2018-10-09

2018-10-09

2018-10-09

2018-10-09

2018-10-09

2018-10-09

2018-10-09

III Wojewódzki Turniej Rowerowy

W dniu 17 października 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku odbył się III Wojewódzki Turniej Rowerowy dla uczniów klas gimnazjalnych Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych i Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Udział w rywalizacji wzięło 30 uczniów ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych województwa opolskiego (Opola, Krapkowic, Głogówka, Kędzierzyna-Koźla, Grodkowa, Strzelec Opolskich, Kadłuba i Prudnika). W turnieju uczestniczyli również zaproszeni goście: Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski, p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku st. kpt. mgr inż. Krzysztof Wiciak, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku kom. Krzysztof Kociuga, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego asp. Kamil Perewizny, Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego asp. Damian Smolski i Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Anna Wojtczak.

Podczas turnieju funkcjonariusze Zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii: kom. Katarzyna Żegleń i asp. Tomasz Kukułka przedstawili prezentację nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz przeprowadzili kampanię „Świeć odblaskiem, daj się zauważyć”. Natomiast strażacy: asp. Dawid Heda i sekc. Marek Pietruszyński przeprowadzili instruktaż udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto zorganizowano siedem konkurencji sprawnościowych. Były to: rowerowy tor przeszkód, rzut oponą rowerową do celu, jazda wokół pachołków, sztafeta, ósemka, kręcenie kołem rowerowym (pomiar prędkości) oraz przejazd odcinka drogi w jak najdłuższym czasie „wyścig żółwia”.

W kategorii klas VII-VIII szkoły podstawowej i ZET gimnazjum zwycięzcami zostali:

 • Gracjan Pytel z SOSW w Grodkowie - I miejsce,
 • Dawid Żydczyk z SOSW w Grodkowie - II miejsce,
 • Łukasz Panna z SOSW w Grodkowie - III miejsce.

W kategorii SPdP zwycięzcami zostali:

 • Andrzej Witek z SOSW w Głogówku - I miejsce,
 • Tomasz Mazur z SOSW w Prudniku - II miejsce,
 • Fabian Szymaniec z SOSW w Opolu - III miejsce.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody w postaci kasków rowerowych, a pozostali uczestnicy otrzymali zapięcia i oświetlenie rowerowe. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Prudniku. Zostały one wręczone przez: p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku st. kpt. mgr inż. Krzysztofa Wiciaka, I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku kom. Krzysztofa Kociugę, Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia Annę Wojtczak oraz Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego asp. Kamila Perewiznego.

Rywalizacja przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze, przy udziale szczególnych gości: Policusia i Orła Powiatowego, którzy dostarczyli wiele radości. Dla uczestników i gości turnieju uczniowie klas gastronomicznych SOSW w Prudniku przygotowali poczęstunek.

Turniej odbył się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

2018-10-17

2018-10-17

2018-10-17

2018-10-17

2018-10-17

2018-10-17

2018-10-17

2018-10-17

2018-10-17


 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności