Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Powiatowy Rzecznik KonsumentówPowiatowy Rzecznik Konsumentów


Przyjmuje interesantów w dniach:
środy w godz. od 7:30 do 13:00 oraz w piątki od 7:30 do 13:00
w pok. 111 - wejście obok windy


Starostwa Powiatowego w Prudniku
ul. Kościuszki 76
48-200 Prudnik
tel.: 576 834 168
e-mail:

Aktualności

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW OSTRZEGA !

Ponownie na terenie powiatu prudnickiego nasilili swoje działania przedstawiciele firm, które oferują zmianę umowy dostawy energii elektrycznej i gazu, niejednokrotnie podszywając się pod dotychczasowego dostawcę.

Prowadzi to zazwyczaj do nieświadomego i niezamierzonego zawarcie nowych umów przez Konsumentów i związane z tym zmiany dotychczasowych dostawców prądu i gazu.

Przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów należy je przeczytać i upewnić się, co do zawartych w nich zapisów i czy jest to w naszym interesie oraz czy na pewno chcemy dokonać takiej zmiany, a także czy jesteśmy pewni, z kim taka umowę podpisujemy. Również udostępnianie naszych danych osobowych czy wysokości rachunków nie jest wskazane z uwagi na to, iż nie wiemy do końca jak zostaną one wykorzystane i przez kogo.

Jednocześnie przy podpisaniu dokumentów powinniśmy od razu otrzymać komplet dokumentów, wraz z cennikami, regulaminami i innymi załącznikami w tym wzorem odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy.

Ponadto na żądanie Konsumenta, każda osoba działająca w imieniu przedsiębiorcy może zostać wylegitymowana, co dodatkowo upewni nas, z kim rozmawiamy i zawieramy umowę.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Prudniku

                     Mariusz Maćków

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW PRZYPOMINA, INFORMUJE I OSTRZEGA !

 

Od początku bieżącego roku spływają do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Prudniku sygnały o pojawieniu się na terenie naszego powiatu przedstawicieli firm, które podszywają się pod dotychczasowego dostawcę energii elektrycznej lub gazu.

Najczęściej wygląda to w ten sposób, że Konsument odbiera telefon z informacją, że z uwagi na połączenie się firm dostarczających prąd i gaz, będą od tego momentu niższe rachunki, ale wymaga to podpisania umowy. W związku z tym w niedługim czasie (czasami nawet mowa jest o godzinie) pojawić się ma się u Klienta osoba z taka umową, którą należy podpisać. Faktycznie taka osoba się pojawia i zazwyczaj bez czytania Klient podpisuje umowę.

Inna metodą wprowadzenia w błąd jest przeprowadzenie rozmowy telefonicznej w taki sposób, w której to konsument podaje swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, PESEL) oraz wysokość rachunków.

Skutkiem takich zachowań może być nieświadome i niezamierzone zawarcie nowych umów przez Konsumentów i związane z tym zmiany dotychczasowych dostawców prądu czy też gazu.

W związku z powyższym Powiatowy Rzecznik Konsumentów
PRZYPOMINA, INFORMUJE I OSTRZEGA !

Przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów należy je przeczytać i upewnić się, co do zawartych w nich zapisów i czy jest to w naszym interesie oraz czy na pewno chcemy dokonać takiej zmiany, a także czy jesteśmy pewni, z kim taka umowę podpisujemy. Również udostępnianie naszych danych osobowych czy wysokości rachunków w rozmowie telefonicznej nie jest wskazane z uwagi na to, iż nie wiemy do końca jak zostaną one wykorzystane i przez kogo.

Jednocześnie przy podpisaniu dokumentów powinniśmy od razu otrzymać cały taki sam komplet dokumentów, wraz z cennikami, regulaminami i innymi załącznikami.

Ponadto na żądanie Konsumenta, każda osoba działająca w imieniu przedsiębiorcy może zostać wylegitymowana, co dodatkowo upewni nas, z kim rozmawiamy i zawieramy umowę.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Prudniku

Mariusz Maćków

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że 1 czerwca została uruchomiona Infolinia Konsumencka pod nowym numerem 801 440 220.

Konsumenci mogą uzyskać bezpłatne porady prawne w dni powszednie w godz. 8.00-18.00. Dzwoniący ponoszą koszt połączenia zgodny z taryfą swojego operatora.
Prawnicy udzielają pomocy w prostych sprawach konsumenckich, gdy nie jest wymagana analiza dokumentów.

Ponadto, informują o przepisach konsumenckich oraz o instytucjach świadczących specjalistyczne porady np. w zakresie usług telekomunikacyjnych, energetycznych czy finansowych.

Za obsługę infolinii odpowiadają Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundacja Konsumentów.

Projekt realizowany jest ze środków UOKiK.

Informuję, iż w dniach 24 i 25 marca 2016 r. Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynne.

Wnioski o podjęcie działań mediacyjnych można składać w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Prudniku.

Poradę Prawną można uzyskać, dzwoniąc pod darmowy numer infolinii konsumenckiej: 800 889 866, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, lub wysyłając email na adres: .

Druki do pobrania

Rzecznik Konsumentów Radzi

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

 • Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 • Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi
 • Wnioskowanie o nałożenie kary grzywny na przedsiębiorców naruszających przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;
 • Udzielanie informacji mediom w zakresie działań Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności