Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Wycinka drzew i krzewów - zezwolenie - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejReferat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wycinka drzew i krzewów - zezwolenie

Kategoria Opis
Komórka odpowiedzialna:Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Miejsce załatwienia sprawy:Starostwo Powiatowe w Prudniku - 48-200 Prudnik,
ul. Kościuszki 76, tel.: 77 438 17 47
Podstawa prawna:Art. 83 ust. 1, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U z 2013r., poz. 627)
Wymagane dokumenty:nieruchomości za zgodą właściciela tej nieruchomości; właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) - jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości.
 • Tytuł prawny do władania nieruchomością (kopia) z tym, że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 • Zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów w przypadku, gdy posiadacz działki nie jest właścicielem terenu (oryginał).W przypadku, gdy teren stanowi współwłasność, konieczne są podpisy (zgody) wszystkich współwłaścicieli terenu.
 • Szkic lub mapka terenu z zaznaczonymi drzewami lub krzewami przeznaczonymi do usunięcia.
 • Szczegółowa inwentaryzacja zieleni wnioskowanej do usunięcia z określeniem:
  1. gatunków drzew i krzewów
  2. obwodów pni na wysokości 130cm od ziemi (jeżeli drzewo się rozwidla na wysokości 130cm każdy pień traktować jako odrębne drzewo)
  3. wielkości powierzchni pokrytej krzewami w m2 wnioskowanych do usunięcia
  Opłaty:Zwolnione z opłaty skarbowej Podstawa prawna do zwolnienia z opłaty art. 7 pkt. 2 oraz załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2012r, poz. 1282 ze zm)
  Forma płatności:
  Termin składania dokumentów:Nie dotyczy
  Termin załatwienia sprawy:Nie dłużej niż jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwóch miesięcy
  Dodatkowe informacje:

  MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

  Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Prudniku

  Tryb odwoławczy:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, ul. Oleska 19a za pośrednictwem Starosty Prudnickiego
  Pliki do pobrania: - Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

  Wróć do wyboru sprawy z tego Wydziału

  
  • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
  • Ikona: Monitoring jakości powietrza
  • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
  • Ikona: Karta seniora
  • Ikona: Oś miu wspaniałych
  • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
  • Ikona: Rozkłady jazdy
  • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Życie pełne blasku
  • Ikona: KMZB
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
  • Ikona: Partnerstwo Nyskie
  • Ikona: Aktywny Samorząd
  • Ikona: Informacje o nieruchomościach
  • Ikona: Wydział Komunikacji
  • Ikona ePUAP
  • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
  • Ikona: zadaj pytanie Staroście
  • Ikona: odznaka honorowa
  • Ikona: Zdrowie Psychiczne
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
  • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
  • Ikona: informacje dla głuchoniemych
  • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
  • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
  • Ikona: strona PCZK Prudnik
  • Ikona: Geoportal
  • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
  • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
  • Ikona: interaktywna mapa powiatu
  • Ikona: Firmy powiatu
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
  • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
  • Ikona: Europradziad
  • Ikona: polityka prywatności