Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Zawiadomienie o zamiarze wydobycia piasków i żwirów - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejReferat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zawiadomienie o zamiarze wydobycia piasków i żwirów

Kategoria Opis
Komórka odpowiedzialna:Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Miejsce załatwienia sprawy:Starostwo Powiatowe w Prudniku - 48-200 Prudnik,
ul. Kościuszki 76, tel.: 77 438 17 47
Podstawa prawna:Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981 ze zm.)
Wymagane dokumenty:
 • pisemne zawiadomienie o zamiarze podjęcia wydobywania pisaków i żwirów złożone z 7-dniowym wyprzedzeniem, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 ze zm.),
 • aktualny dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (użytkowanie wieczyste), z której planowane jest wydobycie piasków i/lub żwirów,
 • mapa ewidencyjna z zaznaczeniem lokalizacji zamierzonych prac wydobywczych,
 • w zależności od potrzeb - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy
Opłaty:Nie podlega opłacie skarbowej.
Forma płatności:
Termin składania dokumentów:Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy:Nie dłużej niż jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwóch miesięcy
Dodatkowe informacje:

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Prudniku

W przypadku, jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom prawa, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia i/lub złożenia wyjaśnień.

 1. Właściciel nieruchomości (osoba fizyczna), który zamierza podjąć wydobycie, jest zobowiązany z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym Starostę.
 2. W zawiadomieniu należy:

  • Określić lokalizację zamierzonych robót
  • Podać przewidywany czas ich wykonywania
  • Podać przeznaczenie nieruchomości oraz w jaki sposób teren po wydobyciu będzie porządkowany

 3. Przyjęcie zawiadomienia o zamiarze wydobywania piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną, jest możliwe jeżeli jednocześnie wydobycie:
  • będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych;
  • nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym;
  • nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

W przypadku naruszenia wspomnianych wymagań (pkt 1 i 2) właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji, nakaże wstrzymanie wydobywania kopaliny. Kopia tej decyzji niezwłocznie zostanie przekazana staroście. Starosta ustala prowadzącemu taką działalność opłatę podwyższoną.

Tryb odwoławczy:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, ul. Oleska 19a za pośrednictwem Starosty Prudnickiego
Pliki do pobrania:

Wróć do wyboru sprawy z tego Wydziału


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności