Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Starostwo Powiatowe w Prudniku
ul. Kościuszki 76, 48 - 200 Prudnik
Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego

I piętro, pok. 112
Tel. (077) 438 17 12
Godziny pracy Biura Rzeczy Znalezionych
w dni robocze:
Poniedziałek 7:30 - 16:30
Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30

Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na terenie Powiatu Prudnickiego i nie wiesz gdzie szukać, sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych, które mieści się w Wydziale Organizacyjnym, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Prudniku.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:

  • ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r., poz. 908),
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm),

Zadania Biura Rzeczy Znalezionych

  • odbieranie i przechowywanie rzeczy znalezionych na obszarze Powiatu Prudnickiego, poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru i wydawanie rzeczy znalezionych oraz udzielanie informacji w przedmiotowym zakresie.

Do Biura Rzeczy Znalezionych mogą być przyjęte rzeczy znalezione na terenie Powiatu Prudnickiego, której szacunkowa wartość przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.

W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez Starostę, znalazca albo właściwy zarządca może postąpić z rzeczą według swojego uznania.

Przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie Powiatu Prudnickiego, za wyjątkiem:

  • rzeczy znalezionych w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego – wówczas znalazca oddaje rzecz właściwemu zarządcy,
  • sprzętu lub ekwipunku wojskowego, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe lub dokumenty wojskowe albo dowód osobisty lub paszport – wówczas znalazca lub zarządca niezwłocznie oddaje rzecz znalezioną najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Znalazcy, oddającemu znalezione rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych, Starosta wydaje protokół przyjęcia na przechowanie rzeczy oraz poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy.

Znalazcy rzeczy przysługuje żądanie znaleźnego od osoby uprawnionej w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się, muszą pisemnie określić, jaka rzecz (przedmiot) została zgubiona oraz opisać rzecz (charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne i inne cechy np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych skutków zużycia).

Poniesione przez znalazcę lub przechowującego koszty przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także koszty poszukiwania osoby uprawnionej do jej odbioru, obciążają osobę uprawnioną do odbioru rzeczy do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru.

Zobacz archiwalne ogłoszenia Biura o rzeczach znalezionych