Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwsza rejestracja nowego samochodu osobowego, lub ciężarowego, autobusu zakupionego na terenie RP

Kategoria: Wymagane dokumenty:

Opis:

  • wniosek ( złożony na formularzu dostępnym w każdym Wydziale Komunikacji lub do pobrania poniżej), 
  • dowód własności pojazdu (przeważnie faktura VAT wystawiona przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami , zawierająca m.in.: wyszczególnioną kwotę podatku od towarów i usług, a w przypadku, gdy pojazd pochodzi spoza UE, datę, numer dokumentu odprawy celnej przywozowej oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej),
  • świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe,
  • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy pochodzi z UE,
  • potwierdzenie wniesienia opłat,
  • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych : zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa cywilna spółki, dowody osobiste (w tym przypadku pojazd będzie rejestrowany na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

 

Kategoria: Opłaty oraz forma płatności:

Opis:

160,00 zł

 

Gotówką w kasie Starostwa lub na konto Starostwa nr 72890500002000000002020001 Bank Spółdzielczy w Prudniku (w przypadku przelewu na konto możliwość załatwienia sprawy tylko po zaksięgowaniu wpłaty).

 

Kategoria: Inne opłaty oraz forma płatności:

Opis:

Opłata skarbowa: 17 zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury od każdego stosunku pełnomocnictwa, prokury (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Gotówką w kasie Starostwa czynnej w godzinach Pn 7:30-16:00, Wt-Cz 7:30-15:00, Pt 7:30-13:30 (jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w: Pn 7:30-15:30, Wt-Cz 7:30-14:30 Pt 7:30-13:30) lub na konto Urzędu Miejskiego w Prudniku nr 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104 (w przypadku przelewu na konto możliwość załatwienia sprawy tylko po zaksięgowaniu wpłaty).

 

Kategoria: Dodatkowe informacje:

Opis:

Druki do pobrania w Wydziale Komunikacji i Transportu lub poniżej.

 

Uwaga:
Wszystkie załączniki do wniosku należy przedłożyć w oryginale.

 

Kategoria: Pliki do pobrania:

Opis:

PDFWniosek o rejestrację.pdf (135,17KB)