Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydanie decyzji o wykonaniu tabliczki znamionowej

Kategoria: Wymagane dokumenty:

Opis:

  • Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie tabliczki znamionowej.
  • Oświadczenie o braku, utracie lub zniszczeniu tabliczki znamionowej.
  • Oświadczenie o utracie aktualności tabliczki znamionowej w wyniku dokonanych zmian w pojeździe.
  • Dowód rejestracyjny pojazdu.

 

Kategoria: Opłaty oraz forma płatności:

Opis:

-

 

Kategoria: Inne opłaty oraz forma płatności:

Opis:

Opłata skarbowa: 10 zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury od każdego stosunku pełnomocnictwa, prokury (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Gotówką w kasie Starostwa czynnej w godzinach Pn 7:30-16:00, Wt-Cz 7:30-15:00, Pt 7:30-13:30 (jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w: Pn 7:30-15:30, Wt-Cz 7:30-14:30 Pt 7:30-13:30) lub na konto Urzędu Miejskiego w Prudniku nr 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104 (w przypadku przelewu na konto możliwość załatwienia sprawy tylko po zaksięgowaniu wpłaty).

 

Kategoria: Dodatkowe informacje:

Opis:

Druki do pobrania w Wydziale Komunikacji i Transportu lub poniżej.

 

Kategoria: Pliki do pobrania:

Opis:

DOCXOświadczenie z pouczeniem.docx (14,55KB)

DOCXOświadczenie z pouczeniem.docx (14,55KB)