Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021 – 2030

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu, które pomoże w jak najlepszy sposób starać się organizacji o środki zewnętrzne.

Powiat Prudnicki jest członkiem Stowarzyszenia pod nazwą Subregion Południowy, skupiającego jednostki samorządu terytorialnego położone na terenach powiatów: nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego. Władze w/w Stowarzyszenia stanęły w obliczu konieczności stworzenia Strategii, która m.in. pozwoli pozyskać środki zewnętrzne na niezbędne inwestycję w infrastrukturę, oraz na działania społeczne. W związku z powyższym, jako członek Zarządu Stowarzyszenia zwracam się do Państwa z prośbą o udział w badaniu, które dostępne jest pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/subregion_poludniowy.