Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEZ WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

Przypomina się, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, mogących spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Należy pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać zagrożenie zarówno dla budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. W związku z tym muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.